1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Bezpečnostná situácia

Bezpečnostná situácia

Publikované 10.05.2022

Slovinsko sa vníma ako jedna z najbezpečnejších krajín. Pohybovanie sa po krajine je bez problémov, vrátane turistických destinácií. Ľubľana je bezpečná, objavujú sa prípady odcudzenia bicyklov. Vreckári a drobná kriminalita môže byť na najznámejších turistických miestach, avšak v minimálnom množstve. Polícia môže vykonávať kontrolu totožnosti občanov. Prípadnú krádež je možné nahlásiť na univerzálnom čísle 113