1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Oznamy a upozornenia pred cestou

Oznamy a upozornenia pred cestou

Dovoľujeme si upozorniť slovenských motoristov na nekalé praktiky viacerých odťahových služieb v Slovinsku. V ostatnom období zaznamenávame zvýšený počet sťažností na nekorektné správanie a neprimerané ceny zo strany niektorých odťahových služieb.

Neplatia žiadne obmedzenia pre vstup do Slovinska z dôvodu pandémie COVID-19....

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby...

Slovinská republika spúšťa od 1. februára 2022 systém elektronických diaľničných známok pre osobné motorové vozidlá (trieda 1, 2A, 2B). Týmto dňom sa končí platnosť všetkých diaľničných známok vo forme nálepky pre osobné motorové vozidlá. Pre motorové vozidlá s max. nosnosťou nad 3,5 tony (ťažké vozidlá) naďalej platí elektronický mýtny systém DarsGo.

Od 15. januára 2021 vstúpil do platnosti zákaz predbiehania pre vozidlá nákladnej dopravy s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony na diaľnici A1 v trase Šentilj – Koper.