1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Bezpečnostná situácia

Bezpečnostná situácia

Španielsko

Publikované 12.05.2022

Všeobecne možno považovať Španielsko za bezpečnú krajinu. Zvýšenú pozornosť treba venovať ochrane cestovných dokladov, finančných prostriedkov, kreditných kariet a cenných predmetov, najmä v centrách miest a v rekreačných oblastiach. Odporúča sa nenosiť tieto spolu, mať poznačené telefónne číslo banky za účelom nahlásenia prípadnej straty (odcudzenia) bankových kariet, nenechávať v aute doklady a cennosti.

V prípade odcudzenia alebo straty cestovného pasu Veľvyslanectvo SR v Madride vydá občanovi SR cestu na Slovensko cestovný preukaz. Na cestách a diaľniciach, najmä v Katalánsku, sa odporúča zastaviť len pri motorestoch, benzínových čerpadlách a na frekventovaných oddychových zónach. V prípade odcudzenia finančných prostriedkov možno využiť medzinárodnú službu WESTERN UNION. 

Andorra

Aktualizované 09.07.2022
Publikované 11.05.2022

Všeobecne možno považovať Andorru za bezpečnú krajinu.

Zvýšenú pozornosť treba venovať ochrane cestovných dokladov, finančných prostriedkov, kreditných kariet a cenných predmetov. Odporúča sa nenosiť tieto spolu, mať poznačené telefónne číslo banky za účelom nahlásenia prípadnej straty (odcudzenia) bankových kariet, nenechávať v aute doklady a cennosti.

V prípade odcudzenia alebo straty cestovného pasu Veľvyslanectvo SR v Madride vydá občanovi SR cestu na Slovensko náhradný cestovný doklad.

Maroko

Publikované 11.05.2022

V Maroku upozorňujeme na pouličnú kriminalitu, časté sú vreckové krádeže, nie je výnimočné strhávanie kabeliek alebo batohov z idúceho motocykla, rozšírené je vykrádanie áut.