1. Domov
  2. O nás
  3. Naše poslanie

Naše poslanie

Slovenské veľvyslanectvo v Madride sa zameriava na rozvoj vzťahov so Španielskym kráľovstvom, Marockým kráľovstvom a Andorrským kniežatstvom. Zároveň predstavuje diplomatické zastúpenie SR pre Svetovú organizáciu pre cestovný ruch (WTO) a Medzinárodnú radu pre olivový olej (IOOC)

Veľvyslanectvo SR sa venuje množstvu úloh rozličného charakteru, ktorých cieľom je napredovať v rozvoji bilaterálnych vzťahov medzi SR a štátmi akreditácie. Ide napríklad o politickú, obchodnú, školskú, kultúrnu, vedeckú, či regionálnu spoluprácu.

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti veľvyslanectva je poskytovanie kvalitných konzulárnych služieb pre slovenských občanov nachádzajúcich sa v Španielsku, Maroku alebo Andorre.