Národné víza

Aktualizované 21.06.2022
Publikované 16.06.2022

Vláda SR prijala nariadenie umožňujúce jednoduchšie získavanie národných víz pre vysokokvalifikovaných pracovníkov.

Cieľom regulovanej mobility cudzincov za prácou v Slovenskej republike je kompenzovať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom pracovnom trhu. Udeľovanie národných víz osobám z tretích krajín môže pokryť pretrvávajúci dopyt po vysokokvalifikovaných pracovníkoch v slovenskom hospodárstve. Získavanie talentov zo zahraničia je aj súčasťou Plánu obnovy.

SR je pripravená udeliť v roku 2022 národné vízum pre 3000 vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín. Budú sa udeľovať absolventom slovenských a českých vysokých škôl alebo jednej z top 500 svetových univerzít. Udeliť vízum bude možné aj cudzincom, ktorí budú zamestnaní na postoch vyžadujúcich vysokú kvalifikáciu v oblasti zdravotníctva, vedy a výskumu, či IT sektora, ak dosiahli vysokoškolské vzdelanie.

Záujemcovia môžu o národné vízum požiadať príslušný zastupiteľský úrad Slovenskej republiky. Na základe udeleného národného víza bude vysokokvalifikovaným osobám z tretích krajín umožnený vstup na územie SR za účelom hľadania si zamestnania a následne vykonávania pracovnej činnosti.

Zastupiteľské úrady SR sú pripravené poskytnúť súčinnosť v zmysle ich právomocí. V prípade otázok môžete kontaktovať aj konzulárny odbor MZVEZ SR na adrese konz@mzv.sk.

Informácie o národnom víze