1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Cestovanie s deťmi

Cestovanie s deťmi

Mexiko

Aktualizované 10.07.2022
Publikované 10.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas). V prípade, že cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo zákonného zástupcu, je povinný predložiť notárom overené splnomocnenie rodiča, alebo zákonného zástupcu s cestovaním do Mexika. Splnomocnenie musí byť apostilované a oficiálne preložené do španielčiny.

Overenie notárskeho splnomocnenia formou apostilu vykonáva príslušný krajský súd, v obvode ktorého notár pôsobí.  V prípade, že maloletý občan cestuje s rodičom, ktorého priezvisko nie je totožného s jeho vlastným priezviskom, odporúčame mať pripravený rodný list dieťaťa, apostilovaný príslušným okresným úradom a preložený do španielskeho jazyka.

Belize

Publikované 11.06.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas). V prípade, že cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo zákonného zástupcu, je povinný predložiť notárom overené povolenie rodiča, alebo zákonného zástupcu s cestovaním do Belize. Povolenie musí byť apostilované a oficiálne preložené do anglického jazyka. Overenie notárskeho povolenia formou apostilu vykonáva príslušný krajský súd, v obvode ktorého notár pôsobí.  V prípade, že maloletý občan cestuje s rodičom, ktorého priezvisko nie je totožného s jeho vlastným priezviskom, odporúčame mať pripravený rodný list dieťaťa, apostilovaný príslušným okresným úradom a preložený do anglického jazyka. 

Guatemala

Publikované 11.06.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas). V prípade, že cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo zákonného zástupcu, je povinný predložiť notárom overené povolenie rodiča, alebo zákonného zástupcu s cestovaním do Guatemalskej republiky. Povolenie musí byť apostilované a oficiálne preložené do španielčiny, prípadne iného svetového jazyka. Overenie notárskeho povolenia formou apostilu vykonáva príslušný krajský súd, v obvode ktorého notár pôsobí.  V prípade, že maloletý občan cestuje s rodičom, ktorého priezvisko nie je totožného s jeho vlastným priezviskom, odporúčame mať pripravený rodný list dieťaťa, apostilovaný príslušným okresným úradom a preložený do španielskeho jazyka, prípadne do iného svetového jazyka.

Honduras

Publikované 11.06.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas). V prípade, že cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo zákonného zástupcu, je povinný predložiť notárom overené povolenie rodiča, alebo zákonného zástupcu s cestovaním do Guatemalskej republiky. Povolenie musí byť apostilované a oficiálne preložené do španielčiny, prípadne iného svetového jazyka. Overenie notárskeho povolenia formou apostily vykonáva príslušný krajský súd, v obvode ktorého notár pôsobí.  V prípade, že maloletý občan cestuje s rodičom, ktorého priezvisko nie je totožného s jeho vlastným priezviskom, odporúčame mať pripravený rodný list dieťaťa, apostilovaný príslušným okresným úradom a preložený do španielskeho jazyka, prípadne do iného svetového jazyka

Kostarika

Publikované 11.06.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas). V prípade, že cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo zákonného zástupcu, je povinný predložiť notárom overené povolenie rodiča, alebo zákonného zástupcu s cestovaním do Kostarickej republiky. Povolenie musí byť apostilované a oficiálne preložené do španielčiny, prípadne iného svetového jazyka. Overenie notárskeho povolenia formou apostily vykonáva príslušný krajský súd, v obvode ktorého notár pôsobí.  V prípade, že maloletý občan cestuje s rodičom, ktorého priezvisko nie je totožného s jeho vlastným priezviskom, odporúčame mať pripravený rodný list dieťaťa, apostilovaný príslušným okresným úradom a preložený do španielskeho jazyka, prípadne do iného svetového jazyka.

Nikaragua

Publikované 11.06.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas). V prípade, že cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo zákonného zástupcu, je povinný predložiť notárom overené povolenie rodiča, alebo zákonného zástupcu s cestovaním do Nikaragujskej republiky. Povolenie musí byť apostilované a oficiálne preložené do španielčiny, prípadne iného svetového jazyka. Overenie notárskeho povolenia formou apostily vykonáva príslušný krajský súd, v obvode ktorého notár pôsobí.  V prípade, že maloletý občan cestuje s rodičom, ktorého priezvisko nie je totožného s jeho vlastným priezviskom, odporúčame mať pripravený rodný list dieťaťa, apostilovaný príslušným okresným úradom a preložený do španielskeho jazyka, prípadne do iného svetového jazyka.

Panama

Publikované 15.06.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas). V prípade, že cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo zákonného zástupcu, je povinný predložiť notárom overené povolenie rodiča, alebo zákonného zástupcu s cestovaním do Panamy. Povolenie musí byť apostilované a oficiálne preložené do španielčiny, prípadne iného svetového jazyka. Overenie notárskeho povolenia formou apostilu vykonáva príslušný krajský súd, v obvode ktorého notár pôsobí.  V prípade, že maloletý občan cestuje s rodičom, ktorého priezvisko nie je totožného s jeho vlastným priezviskom, odporúčame mať pripravený rodný list dieťaťa, apostilovaný príslušným okresným úradom a preložený do španielskeho jazyka, prípadne do iného svetového jazyka. 

Salvádor

Publikované 15.06.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas). V prípade, že cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo zákonného zástupcu, je povinný predložiť notárom overené povolenie rodiča, alebo zákonného zástupcu s cestovaním do Salvádorskej republiky. Povolenie musí byť apostilované a oficiálne preložené do španielčiny, prípadne iného svetového jazyka. Overenie notárskeho povolenia formou apostily vykonáva príslušný krajský súd, v obvode ktorého notár pôsobí.  V prípade, že maloletý občan cestuje s rodičom, ktorého priezvisko nie je totožného s jeho vlastným priezviskom, odporúčame mať pripravený rodný list dieťaťa, apostilovaný príslušným okresným úradom a preložený do španielskeho jazyka, prípadne do iného svetového jazyka.