Zoznam prekladateľov


Aktualizované 14.04.2023
Publikované 14.04.2023

Uvedený zoznam má iba informatívny charakter.

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Mexiku nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu prekladateľských služieb poskytovaných tretími stranami uvedenými v zozname. Prekladateľské služby sú poskytované na komerčnej báze a sú spoplatnené.

Vykonanie prekladu externou prekladateľkou neznamená automaticky jeho osvedčenie potrebné na úradné použitie pred orgánmi Slovenskej republiky.

Takéto osvedčenie správnosti prekladu zo španielskeho do slovenského jazyka môže vyhotoviť zastupiteľský úrad Slovenskej republiky po zaplatení príslušného správneho poplatku podľa položky 255c sadzobníka správnych poplatkov.

V prípade, že žiadateľ predloží úradne overený preklad, podľa Zákona č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je potrebné ďalšie overenie veľvyslanectvom alebo generálnym konzulátom.

Zoznam oficiálnych tlmočníkov na stránke Ministerstva spravodlivosti SR

 

Oficiálne (úradné) preklady zo španielčiny do slovenčiny pre použitie v Slovenskej republike vykonáva súdna prekladateľka:

PhDr. Emília Dzurendová

súdna prekladateľka
zapísaná do zoznamu tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti SR
email: emilia.dzurendova@gmail.com

 

Oficiálne (úradné) preklady zo slovenčiny do španielčiny pre úradné použitie len v Mexiku vykonáva súdna prekladateľka:

Szeiffová Gabriela

email: szeiffova@gmail.com

Pani Szeifová však môže vykonať aj preklad zo španielčiny do slovenčiny, avšak takýto preklad ňou vykonaný je potrebné dodatočne certifikovať na Veľvyslanectve SR v Mexiku za príslušný poplatok