Strata dokladov


Aktualizované 14.04.2023
Publikované 13.04.2023

Stratu a odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v krajine udalosti a taktiež polícii Slovenskej republiky.

Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Mexiko City, a to podaním vyplneného a podpísaného priloženého formuláru.

Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
Word 26.5 kB, 4.1.2023, 4263 stiahnutí
Stiahnuť

Náhradný cestovný doklad

O náhradný cestovný doklad možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v prípade straty alebo krádeže cestovného pasu.

V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 14 eur, pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 30 eur, (v MXN v prepočte podľa aktuálneho kurzu).

Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky.

O náhradný cestovný doklad môže požiadať slovenský občan aj iné veľvyslanectvo členského štátu EÚ, v prípade, že Slovensko nemá v danej krajine svoj zastupiteľský úrad (v Belize, Guatemale, Hondurase, Kostarike, Nikarague, Paname a Salvádore).

Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
Word 90.9 kB, 28.3.2023, 2067 stiahnutí
Stiahnuť