COVID-19

Publikované 04.11.2022

Podmienky vstupu

Od 28. mája 2022 nie je potrebné preukazovať sa testom, ani certifikátom o vakcinácií pri vstupe do Bieloruska. 

 

Bezvízový vstup cez hraničný prechod na letiskách

Podmienkou bezvízového vstupu je vstup a výstup z krajiny uskutočnený výlučne cez hraničný priechod na Medzinárodnom letisku v Minsku, Gomeli, Grodne, Breste, Magilove a Vitebsku oprávňujúci cudzincov (vrátane občanov SR) zdržiavať sa na území Bieloruska 30 dní (vrátane dňa príletu a odletu).

Odporúčame slovenským občanom, aby naďalej venovali náležitú pozornosť aktuálnym oznamom a zavedeným opatreniam leteckých spoločností.

Prestup cez Národné letisko Minsk je umožnené za predpokladu splnenia podmienok vstupu do cieľovej krajiny a predloženia leteniek nepresahujúcich pobyt na území Bieloruska viac ako 24 hodín. Cestujúcim nie je dovolené opustiť určenú zónu letiska.
 
 

Národné letisko Minsk

COVID-19 - prekročenie hranice Bieloruska

Národné letisko Minsk

Štátny hraničný výbor Bieloruska

Jednotka hraničnej kontroly Minsk

Štátny colný orgán Bieloruska

Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v SR

Ministerstvo zahraničných vecí Bieloruska

Fakty o Bielorusku (podstránka Ministerstva zahraničných vecí Bieloruska)

Ministerstvo vnútra Bieloruska

Ministerstvo zdravotníctva Bieloruska

Národné centrum hygieny, epidemiológie a verejného zdravia

Bieloruské kliniky

Ministerstvo pre mimoriadne situácie Bieloruska

Ministerstvo dopravy a komunikácií Bieloruska

Oficiálna stránka Bieloruska


Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR