1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Miestne špecifiká

Miestne špecifiká

Publikované 24.06.2022

Bielorusko nepatrí medzi tradičné destinácie s rozvinutou turistickou infraštruktúrou. Historické monumenty, prírodné krásy, bezpečnosť a príslovečná slovanská pohostinnosť Bielorusov však vytvárajú podmienky pre poznávaciu i relaxačnú turistiku. Bielorusi sú k Slovákom priateľskí a na požiadanie ochotní pomôcť. Na porozumenie je potrebné ovládať aspoň čiastočne ruský jazyk. Slovenskí cestujúci často využívajú dobrú bieloruskú cestnú a železničnú sieť na tranzit do Ruska a pobaltských krajín. V Bielorusku sa nachádza časť z 30-km ochrannej zóny jadrovej elektrárne v Černobyle, do ktorej je zakázaný vstup. 1/5 územia Bieloruska – hlavne na juhu krajiny - bola v r. 1986 kontaminovaná rádionuklidmi (najmä Cézium 137 s polčasom rozpadu 30 rokov a Stroncium 90 s polčasom rozpadu 29 rokov).