1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Formuláre

Formuláre

Žiadosť o výpis z registra trestov
PDF 50.4 kB, 12.12.2022, 2180 stiahnutí
Stiahnuť
Čestné vyhlásenie k úhrade poplatkov
Word 14.0 kB, 29.8.2022, 586 stiahnutí
Stiahnuť
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
PDF 119.6 kB, 29.8.2022, 1464 stiahnutí
Stiahnuť
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Word 18.8 kB, 29.8.2022, 902 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
Word 26.5 kB, 29.8.2022, 12978 stiahnutí
Stiahnuť
Písomné svedectvo krajanskej organizácie alebo písomné svedectvo
Word 48.6 kB, 29.8.2022, 1092 stiahnutí
Stiahnuť
Dotazník k udeleniu štátneho občianstva
PDF 425.4 kB, 29.8.2022, 650 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
RTF 75.0 kB, 9.11.2022, 1082 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate štátneho občianstva
Word 18.0 kB, 29.8.2022, 5070 stiahnutí
Stiahnuť
Sľub štátneho občana Slovenskej republiky
Word 35.8 kB, 29.8.2022, 515 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Word 54.3 kB, 29.8.2022, 8618 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Word 84.5 kB, 29.8.2022, 9000 stiahnutí
Stiahnuť
Poučenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
Word 20.0 kB, 29.8.2022, 8629 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o narodení
Word 79.4 kB, 21.8.2022, 11706 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o úmrtí
Word 51.5 kB, 21.8.2022, 4508 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o uzavretí manželstva
Word 68.1 kB, 21.8.2022, 8905 stiahnutí
Stiahnuť
Zápisnica o určení otcovstva
Word 16.8 kB, 29.8.2022, 5883 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca
PDF 274.5 kB, 29.8.2022, 1309 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
Word 47.9 kB, 29.8.2022, 6108 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie konzulárnej ochrany
Word 102.9 kB, 29.8.2022, 631 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
Word 16.0 kB, 29.8.2022, 2766 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
Word 90.9 kB, 29.8.2022, 4833 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu
PDF 117.2 kB, 29.8.2022, 683 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zaslanie úradných výpisov z matričných úradov do cudziny
Word 65.7 kB, 29.8.2022, 1812 stiahnutí
Stiahnuť