1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Formuláre

Formuláre

Čestné vyhlásenie k úhrade poplatkov
Word 14.0kB , 29.8.2022, 506 stiahnutí
Stiahnuť
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
PDF 119.6kB , 29.8.2022, 1292 stiahnutí
Stiahnuť
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Word 18.8kB , 29.8.2022, 840 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
Word 26.5kB , 29.8.2022, 12791 stiahnutí
Stiahnuť
Písomné svedectvo krajanskej organizácie alebo písomné svedectvo
Word 48.6kB , 29.8.2022, 973 stiahnutí
Stiahnuť
Dotazník k udeleniu štátneho občianstva
PDF 425.4kB , 29.8.2022, 473 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
RTF 75.0kB , 9.11.2022, 704 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate štátneho občianstva
Word 18.0kB , 29.8.2022, 4915 stiahnutí
Stiahnuť
Sľub štátneho občana Slovenskej republiky
Word 35.8kB , 29.8.2022, 366 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Word 54.3kB , 29.8.2022, 8231 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Word 84.5kB , 29.8.2022, 8504 stiahnutí
Stiahnuť
Poučenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
Word 20.0kB , 29.8.2022, 8473 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o narodení
Word 79.4kB , 21.8.2022, 11130 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o úmrtí
Word 51.5kB , 21.8.2022, 4368 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o uzavretí manželstva
Word 68.1kB , 21.8.2022, 8530 stiahnutí
Stiahnuť
Zápisnica o určení otcovstva
Word 16.8kB , 29.8.2022, 5703 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca
PDF 274.5kB , 29.8.2022, 1229 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
Word 47.9kB , 29.8.2022, 5984 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie konzulárnej ochrany
Word 102.9kB , 29.8.2022, 548 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
Word 16.0kB , 29.8.2022, 2668 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
Word 90.9kB , 29.8.2022, 4729 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu
PDF 117.2kB , 29.8.2022, 574 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o výpis z registra trestov
PDF 101.1kB , 29.8.2022, 2002 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zaslanie úradných výpisov z matričných úradov do cudziny
Word 65.7kB , 29.8.2022, 1630 stiahnutí
Stiahnuť