1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Úradné hodiny

Úradné hodiny

Aktualizované 30.05.2022
Publikované 30.05.2022

Konzulárny úsek prijíma žiadosti a podania v pracovných dňoch v nižšie uvedených termínoch.

Konzulárny úsek neprijíma žiadosti o vízum v dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov Slovenskej republiky.

Posledný pracovný deň v mesiaci je nestránkový.

 

Žiadosti o víza

Žiadosti o víza sú prijímané v pracovných dňoch v čase: 

pondelok až štvrtok:

09.00-12.00 hod. (príjem dokumentov)

15.00-15.30 hod. (výdaj pasov)

Upozornenie
Pred osobným podaním žiadosti o schengenské vízum na veľvyslanectve je potrebné elektronicky vyplniť formulár žiadosti a objednať sa na podanie prostredníctvom stránky: https://ezov.mzv.sk.

Žiadosti o národné víza sú prijímané bez potreby rezervácie termínu, s výnimkou podania žiadosti o národné vízum za účelom podania žiadosti o pobyt SR.

Na podanie žiadosti o národné vízum za účelom podania žiadosti o pobyt v SR je potrebné sa objednať na konkrétny termín:

1. telefonicky  v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 hod. na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 alebo

2. prostredníctvom e-mailu: cons.moscow@mzv.sk

 

Žiadosti o pobyt

Žiadosti o pobyt sú prijímané v pracovných dňoch v čase: pondelok až piatok: 

Na podanie žiadosti o pobyt je nutné vopred sa objednať sa na konkrétny termín:

1. telefonicky v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 hod. na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 alebo

2. prostredníctvom e-mailu: cons.moscow@mzv.sk.

 

Overovanie dokladov

Žiadosti o osvedčovanie dokumentov (overenie podpisu, overenie fotokópie) sú prijímané v pracovných dňoch v čase: 

pondelok až štvrtok: 09.00-12.00 hod.

Upozornenie.
Overenie väčšieho počtu podpisov alebo fotokópií sa nevykonáva na počkanie. Dokumenty budú pripravené na výdaj na nasledujúci pracovný deň.

 

Iné podania

Nižšie uvedené žiadosti sú prijímané prioritne v pracovnom v čase:

piatok : od 9.30 do 12.00 hod.

 • Žiadosť o cestovný pas
 • Žiadosť o náhradný cestovný doklad
 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti
 • Žiadosť o duplikát matričného dokladu
 • Žiadosť o občiansky preukaz
 • Žiadosť o vodičský preukaz
 • Žiadosť o osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve
 • Žiadosť o výpis z registra trestov
 • Iné podania

Na podanie žiadosti je možné objednať sa jedným z nižšie uvedených spôsobov:

1. Po vyplnení elektronickej žiadosti sa objednať elektronicky prostredníctvom stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Cestovanie a konzulárne služby - Elektronické služby – Podanie žiadosti.

2. Objednať sa na podanie žiadosti telefonicky  v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 

3. Objednať sa na podanie žiadosti prostredníctvom e-mailu: cons.moscow@mzv.sk.

Pre mimoriadne podanie žiadosti v inom termíne je potrebné dohodnúť sa na podaní telefonicky, resp. e-mailom.