1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Cestovanie s deťmi

Cestovanie s deťmi

Keňa

Publikované 26.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Cestovanie maloletých s inými osobami ako sú rodičia alebo ich zákonní zástupcovia vyvoláva veľa otázok a kenská strana ich dôrazne neodporúča. V núdzových situáciách, keď je tento scenár nevyhnutný, osoba sprevádzajúca dieťa by mala poskytnúť dokumenty, ktoré bez akýchkoľvek pochybností potvrdzujú, že dieťa nie je predmetom obchodovania s ľuďmi. V súčasnosti neexistujú žiadne špecifické dokumenty požadované štátom na preukázanie oprávnenosti sprevádzania dieťaťa. Rozhodnutie, ako v takomto prípade postupovať, je ponechané na uváženie imigračného úradníka v mieste vstupu potom, čo vykoná analýzu prípadu na to, aby mohol urobiť rozhodnutie o tom, či takýmto cestovateľom umožní vstup do krajiny. 

Informácia Riaditeľstva pre imigráciu a evidenciu osôb, Ministerstva vnútra a koordinácie národnej vlády: Osoby, ktoré sprevádzajú maloletých pri ich ceste do krajiny, musia na vstup do Kene predložiť list so súhlasom rodiča (rodičov) alebo jeho/ich právneho zástupcu, podľa toho o aký prípad ide. List so súhlasom rodiča (rodičov) musí byť certifikovaný a v prílohe musí mať kópie rodných listov dieťaťa a rodiča a tiež kópie pasu a občianskeho preukazu (ID) rodiča (rodičov). 
 

Burundi

Publikované 15.06.2022

Deti sa pri vstupe do krajiny musia identifikovať a musia mať vlastný platný cestovný pas s minimálnou dobou platnosti 6 mesiacov. V prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom. 

Kongo

Publikované 23.06.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas), v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom. 

Konžská demokratická republika

Publikované 23.06.2022

Platia rovnaké podmienky ako pre dospelých. Deti musia mať vlastný platný cestovný pas s minimálnou dobou platnosti 6 mesiacov a očkovací preukaz s potvrdením o očkovaní proti žltej zimnici. V prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom 

Seychely

Aktualizované 14.06.2022
Publikované 14.06.2022

Platia rovnaké podmienky ako pre dospelých. Deti musia mať platný vlastný cestovný doklad s platnosťou minimálne 6 mesiacov. V prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom. 

Tanzánia

Publikované 14.06.2022

Platia rovnaké podmienky ako pre dospelých. Deti musia mať platný vlastný cestovný doklad s platnosťou minimálne 6 mesiacov. V prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Uganda

Publikované 30.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas), v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Somálsko

Publikované 28.07.2022

Platia rovnaké podmienky ako pre dospelých. Deti musia mať platný vlastný cestovný doklad s platnosťou minimálne 6 mesiacov. V prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.