1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby

Komnzulárne služby

Cestovný pás
Vydanie cestovného pasu v zahraničí krok za krokom
Narodenie dieťaťa
Zápis narodenie do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR
Štátne občianstvo
Osvedčenie štátneho občianstva, nadobudnutie, udelenie a vrátenie štátneho občianstva
Občiansky preukaz
Postup pri vydaní občianskeho preukazu v zahraničí
Sobáš v zahraničí
Zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky
Vodičský preukaz
Postup pri vydaní vodičského preukazu v zahraničí
Výpis z registra trestov
Postup pri žiadosti o výpis z registra trestov