1. Domov
  2. Služby
  3. Pomoc v núdzi v zahraničí
  4. Zadržanie, väzba v zahraničí

Zadržanie, väzba v zahraničí

O zadržaní, vzatí do väzby či odsúdení zastupiteľský úrad informuje príbuzných alebo blízkych výlučne so súhlasom dotknutej osoby. Bez takéhoto súhlasu nemožno informovať ani rodinu, ani inštitúcie na Slovensku, vrátane médií.

V prípadoch, ktoré si to vyžadujú, zastupiteľský úrad preverí, či zaobchádzanie s dotknutou osobou spĺňa medzinárodne zadefinované minimum a či nie je horšie, ako bežná úroveň v primajúcom štáte.

K dispozícii je aj ďalšia pomoc – napr. návšteva vo väzenskom zariadení, súčinnosť pri zabezpečení právneho zástupcu a usmernenie pri získaní resp. prevode finančných prostriedkov na úhradu pokuty, prípadne kaucie.

Zastupiteľský úrad nemôže zasahovať do vyšetrovania ani konania súdov a nemôže žiadať skrátenie, či anulovanie trestu, odpustenie pokuty a podobne.