1. Domov
  2. Cestovanie
  3. COVID-19

COVID-19

Publikované 15.06.2022

Podmienky vstupu do Českej republiky

Pravidlá pre vstup do Českej republiky v súvislosti s COVID-19 boli zrušené.

Na vstup do Českej republiky sa nevyžaduje splnenie žiadnych epidemiologických  podmienok.

Bol zrušený aj zákaz vstupu cudzincov z tretích krajín i nutnosť preukazovať bezinfekčnosť.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR