1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Úradné hodiny a rezervácia termínu

Úradné hodiny a rezervačný systém

Aktualizované 31.08.2022
Publikované 31.08.2022

​​​​​​​Na vybavenie väčšiny konzulárnych podaní je nevyhnutné mať vopred rezervovaný termín. Ostatné podania, na ktoré nebude potrebné rezervovanie termínu, sa budú vybavovať podľa poradia v úradných hodinách v nižšie uvedenej tabuľke.

 

Rezervovanie termínu je nutné pre nasledovné žiadosti:

Žiadosť o vydanie cestovného pasu a rezervácia termínu

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a rezervácia termínu

Žiadosť o vydanie vodičského preukazu a rezervácia termínu

Žiadosť o zápis o narodení dieťaťa a rezervácia termínu

Žiadosť o zápis o uzavretí manželstva a rezervácia termínu

Žiadosť o zápis o úmrtí a rezervácia termínu

Osvedčenie o štátnom občianstve a rezervácia termínu

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva a rezervácia termínu

Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku a rezervácia termín

 

výpis z registra trestov je možné požiadať bez rezervovania termínu v nižšie uvedených úradných hodinách alebo je možné rezervovanie konkrétneho termínu.  

Žiadosť o výpis z registra trestov a rezervácia termínu

 

Úradné hodiny Poznámka
Pondelok 8.15 – 15.00  
Utorok 8.15 – 12.00 13.00 - 15.00 len pre výbery hotových dokladov (pasov, občianskych preukazov, vodičských preukazov, matričných dokladov)
Streda 8.15 – 15.00  
Štvrtok 8.15 – 12.00 13.00 - 15.00 len pre výbery hotových dokladov (pasov, občianskych preukazov, vodičských preukazov, matričných dokladov)
Piatok 8.15 – 12.00  

 

Upozornenie:

Všetky správne poplatky za konzulárne úkony sa hradia v hotovosti v českých korunách pri podaní  žiadosti.

V roku 2022 bude konzulárne oddelenie okrem víkendov zatvorené aj v sviatočné dni.