1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Vodičský preukaz

Vodičský preukaz

Publikované 31.08.2022

Od 1. júla 2012 si možno osobne na slovenskom veľvyslanectve požiadať o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu za týchto podmienok:

 • nejde o prvý vodičský preukaz,
 • nejde o výmenu zahraničného vodičského preukazu,
 • žiadateľ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

O výmenu vodičského preukazu možno požiadať v prípade, že predchádzajúci vodičský preukaz bol v Slovenskej republike vydaný pred 19.1.2013.

O obnovenie vodičského preukazu možno požiadať v prípade, že:

 • žiadateľ stratil vodičský preukaz alebo mu bol odcudzený,
 • žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko,
 • uplynula doba platnosti vodičského preukazu.

 

Na podanie žiadosti na veľvyslanectve je povinné rezervovanie termínu.

Elektronická žiadosť o vodičský preukaz a rezervácia termínu

 

K žiadosti o vydanie nového vodičského preukazu sa prikladá:

 • doterajší vodičský preukaz,
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),

a podľa dôvodu žiadosti:

 • doklad vydaný českou políciou o nahlásení straty alebo odcudzenia predchádzajúceho vodičského preukazu,
 • matričný doklad Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny),
 • v prípade, že žiadateľ dovŕšil vek 65 rokov, predloží doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v Slovenskej republike


Ak je žiadateľ držiteľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C,CE, D1, D1E,D alebo DE, musí k žiadosti o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný príslušným zariadením v Slovenskej republike. Pokiaľ takýto doklad nepredloží, bude vo vodičskom preukaze ukončená platnosť vodičských oprávnení pre vyššie uvedené skupiny a žiadateľovi bude vydaný vodičský preukaz len s oprávnením platným pre skupinu AM,B, prípadne T ak je jeho držiteľom. Ostatné oprávnenia budú v preukaze aj naďalej zaznamenané, avšak s ukončenou platnosťou.

Za podanie žiadosti o nový vodičský preukaz sa platí poplatok 15 eur (poplatok sa platí v Kč podľa platného kurzu v čase podania žiadosti).

Prevziať vodičský preukaz, o ktorý bolo požiadané prostredníctvom slovenského veľvyslanectva, je možné len na tomto veľvyslanectve.

Lehota na vystavenie vodičského preukazu je 30 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie na veľvyslanectvo. Veľvyslanectvo nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

V prípade výkonu agendy dokladov sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu, prípadne slovenského sobášneho listu, ak tieto dokumenty už boli v minulosti žiadateľovi vydané a žiadateľ je zaregistrovaný registri fyzických osôb.