1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Občiansky preukaz

Občiansky preukaz

Aktualizované 23.05.2022
Publikované 23.05.2022

Od 1. januára 2013 môžu slovenskí občania osobne požiadať na veľvyslanectve Slovenskej republiky o vydanie občianskeho preukazu (pričom od 1. decembra 2013 sa vydáva občiansky preukaz s čipom, tzv. elektronická identifikačná karta eID*) za týchto podmienok:

 • nejde o prvý občiansky preukaz,
 • žiadateľ stratil predchádzajúci občiansky preukaz alebo mu bol odcudzený,
 • žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko.


K žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu je treba priložiť:

 • doterajší občiansky preukaz,
 • doklad preukazujúci rodné číslo (rodný list, potvrdenie o rodnom čísle, cestovný pas).
 • a podľa dôvodu žiadosti:
 • doklad vydaný políciou Juhoafrickej republiky o nahlásení straty alebo odcudzenia predchádzajúceho občianskeho preukazu, alebo čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti (v prípade straty),
 • doklad matričného úradu Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny).


Žiadosť o nový občiansky preukaz môže na veľvyslanectve podať len slovenský občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Za účelom podania žiadosti je nutné mať vopred dohodnutý termín prostredníctvom rezervačného systému.

Za podanie žiadosti o nový občiansky preukaz sa platí konzulárny poplatok 15,- Eur, resp. ekvivalent v juhoafrických randoch, v prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia 30,- Eur resp. 50,- Eur, ak k tomu došlo opakovane v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. Lehota na vystavenie občianskeho preukazu je 30 dní. Veľvyslanectvo nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

Prevziať občiansky preukaz, o ktorý bolo požiadané prostredníctvom veľvyslanectva Slovenskej republiky je možné len na tom istom veľvyslanectve Slovenskej republiky.

Elektronická identifikačná karta - eID je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom, ktorý slúži občanom nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami a ako cestovný doklad do krajín, ktoré ho ako taký uznávajú, ale poskytuje i možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí (služba e-Government). Slovenský občan, ktorý má platný občiansky preukaz (vydaný po 01.07.2008) bez elektronického čipu, môže od 01.12.2013 požiadať o vydanie eID. Pri podaní žiadosti o vydanie eID občan zadáva bezpečnostný kód. Ak žiadateľ pri prijatí žiadosti na veľvyslanectve Slovenskej republiky bezpečnostný kód nezadá a neskôr sa rozhodne, že si ho chce aktivovať, môže tak urobiť len prostredníctvom okresného riaditeľstva Policajného zboru SR.

Informácie o občianskom preukaze vo forme eID karte na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

Elektronická identifikačná karta (eID) - najčastejšie otázky a odpovede na ústrednom portáli verejných služieb ľuďom