1. Domov
  2. Služby
  3. Pomoc v núdzi v zahraničí

Pomoc v núdzi v zahraničí

Strata dokladov
Postup pri strate dokladov v zahraniči
Ochrana detí a mládeže v zahraničí
Kontakt pre pre riešenie otázok týkajúcich sa neoprávneného premiestnenia dieťaťa jedným z rodičov  do zahraničia, vymáhania výživného v cudzine, úpravy práva styku rodičov s dieťaťom po rozvode a podobne
Nehoda v zahraničí
Postup pri nehode v zahraničí
Úmrtie v zahraničí
Postup pri úmrtí v zahraničí
Zadržanie, väzba v zahraničí
Ako môže veľvyslanectvo pomôcť v prípade zadržania alebo väzby v zahraničí