Strata dokladov

Publikované 29.06.2022

Stratu a odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Juhoafrickej republike a taktiež polícii Slovenskej republiky. Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Pretórii, a to podaním vyplneného a podpísaného priloženého formuláru. 

docx
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného dokladu
(docx; 59 kB)
Stiahnuť

 

Náhradný cestovný doklad 

O náhradný cestovný doklad možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pretórii alebo na Honorárnom konzulárnom úrade v Kapskom Meste v prípade straty alebo krádeže občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie juhoafrickej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 10,- Eur, resp. ekvivalent v juhoafrických randoch, pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 20,- Eur, resp. ekvivalent v juhoafrických randoch. 
 
Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky. O náhradný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu.