Obmedzenia na hraniciach

  1. Domov
  2. Služby
  3. COVID-19
  4. Obmedzenia na hraniciach

COVID-19 (obmedzenia na hraniciach)

Na tejto stránke nájdete aktuálne podmienky vstupu do vybraných krajín sveta v podmienkach COVID-19.

Výberom jednej alebo viacerých krajín sa pod mapkou zobrazia aktuálne informácie. 
Cestujúcim odporúčame, aby si pred cestou do zahraničia overili podmienky cestovania s prepravnou spoločnosťou (letecký, železničný, cestný prepravca), ktorý od vás napriek zmierneným podmienkam vstupu do krajiny môže vyžadovať napr. očkovací preukaz.

Zároveň, vzhľadom na dynamický vývoj opatrení, odporúčame informácie overiť na zastupiteľskom úrade krajiny, do ktorej cestujete.


Back To Top