Rezervácia termínu návštevy pre overenie kópie

Detailné informácie o e-službe

Popis

Služba je určená pre žiadateľov v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať termín návštevy príslušného zastupiteľského úradu Slovenskej republiky pre overenie kópie vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je odovzdanie overenej kópie listiny žiadateľovi v zahraničí. V jednom rezervovanom termíne sa táto agenda vykoná v maximálnom počte 3 kusov. Pri vyššom počte žiadostí termín návštevy určí po dohode so žiadateľom zastupiteľský úrad.

Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade. Výška poplatku je definovaná príslušným zastupiteľským úradom v lokálnej mene podľa krajiny, v ktorej zastupiteľský úrad sídli. Aktuálny sadzobník poplatkov nájdete tu sadzobník. Bližšie informácie o poplatkoch pre jednotlivé zastupiteľské úrady nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov – zoznam ZÚ.

Žiadosť o overenie kópie podáva žiadateľ na ZÚ v zahraničí.

Kroky pre použitie elektronickej služby

Ak chcete využiť elektronickú službu pre rezerváciu termínu návštevy ZÚ SR pre overenie kópie, vyplňte údaje potrebné pre rezerváciu termínu návštevy. Po odoslaní rezervácie príde do Vašej e-mailovej schránky správa s potvrdením rezervácie termínu.

Základné informácie

Povinný poplatok
Áno
Potreba rezervácie
Áno
Legislatíva
Služba je poskytovaná podľa zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe v znení neskorších predpisov.

Autentifikácie / nástupcovia

Potreba prihlásenia cez eID
Nie