Výpis z registra trestov v zahraničí

Detailné informácie o e-službe

Popis

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky a cudzincov v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o výpis z registra trestov príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti v čase jeho pobytu v zahraničí – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je odovzdanie výpisu z registra trestov občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. V prípade použitia eID karty prebieha komunikácia s občanom prostredníctvom eDesk schránky, vďaka čomu sa urýchli proces podania žiadosti a výrazne sa zníži riziko, že žiadateľ pri podávaní žiadosti musí prísť na zastupiteľský úrad viackrát. Službu je však možné využiť aj bez použitia eID karty. Zaručený elektronický podpis občana sa pre spracovania elektronického formulára nevyžaduje. Služba je dostupná 24 hodín denne.

Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade. Výška poplatku je definovaná príslušným zastupiteľským úradom spravidla v lokálnej mene podľa krajiny, kde zastupiteľský úrad sídli. Bližšie informácie o poplatkoch pre jednotlivé zastupiteľské úrady nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov – zoznam ZÚ.

Žiadosť o výpis z registra trestov podáva občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo aj cudzinec. 

Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné nasledovné doklady:
 • Ak podáva občan SR
  • Platný občiansky preukaz - originál, nie úradne overenú kópiu a na vyzvanie zastupiteľského úradu aj rodný list
 • Ak podáva splnomocnenec a zastupuje občana SR
  • Za seba, platný občiansky preukaz - originál, nie úradne overenú kópiu
  • Úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom) - originál, nie staršie ako 30 dní, ktoré sa pripája k žiadosti
  • Platný občiansky preukaz splnomocniteľa - originál, nie úradne overenú kópiu.
 • Ak podáva splnomocnenec a zastupuje cudzinca
  • Za seba, platný občiansky preukaz - originál, nie úradne overenú kópiu
  • Úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom) - originál, nie staršie ako 30 dní, ktoré sa pripája k žiadosti
  • Platný originál cestovného dokladu – pasu splnomocniteľa, nie úradne overenú kópiu
  • Rodný list splnomocniteľa preložený do slovenského jazyka úradným znalcom - prekladateľom (zoznamy prekladateľov sú uvedené na každom súde, resp. v JASPI)
 • Splnomocnený je cudzinec a zastupuje občana SR
  • Za seba, platný cestovný doklad (pas) - originál, nie úradne overenú kópiu
  • Úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom) - originál nie staršie ako 30 dní, ktoré sa pripája k žiadosti
  • Platný občiansky preukaz splnomocniteľa - originál, nie úradne overenú kópiu
 • Splnomocnený je cudzinec a zastupuje cudzinca
  • Za seba, platný cestovný doklad (pas) - originál, nie úradne overenú kópiu

Kroky pre použitie elektronickej služby
V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete na podanie žiadosti o výpis z registra trestov v zahraničí využiť elektronickú službu. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti

 1. Vyplnenie elektronického formulára (krok je voliteľný, avšak odoslanie vyplneného elektronického formulára skráti Váš strávený čas na zastupiteľskom úrade)
 2. Rezervácia stretnutia na príslušnom zastupiteľskom úrade – po odoslaní rezervácie príde do Vašej eDesk schránky (prípadne e-mailovej schránky) správa pre potvrdenie rezervácie stretnutia. Aby bola rezervácia platná, je nutné ju potvrdiť.
 3. Odoslanie elektronického formulára a rezervácie na príslušný zastupiteľský úrad

Kroky po využití elektronickej služby
V prípade, že ste odoslali elektronický formulár na podanie žiadosti o výpis z registra trestov a rezerváciu, bude potrebné, aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
 1. Komunikácia s pracovníkom zastupiteľského úradu – v prípade, že odoslaný elektronický formulár má nedostatky, kontaktuje Vás pracovník zastupiteľského úradu pre odstránenie nezrovnalostí ešte pred Vaším príchodom na zastupiteľský úrad. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom eDesk schránky v prípade, že žiadosť ste odosielali po prihlásení sa eID kartou alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch v prípade, že ste neboli prihlásený.  
 2. Návšteva zastupiteľského úradu – na zastupiteľský úrad príďte v čase rezervácie, pričom musíte predložiť všetky potrebné dokumenty uvedené v popise služby. Pri návšteve podpíšete žiadosť o výpis z registra trestov, predvyplnenú v prípade, že ste spolu s rezerváciou odoslali aj vyplnený elektronický formulár. 
 3. Prevzatie výpisu – výpis z registra trestov vyhotovený na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom si ho prevezmete. Zastupiteľský úrad môže výpis z registra trestov doručiť na adresu vami určenú, ak o to požiadate a možno zabezpečiť prevzatie výpisu žiadateľom.

Základné informácie

Povinný poplatok
Nie
Potreba rezervácie
Áno
Legislatíva
Služba je poskytovaná podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Autentifikácie / nástupcovia

Potreba prihlásenia cez eID
Nie

Vyplnenie elektronického formulára