1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Bezpečnostná situácia

Bezpečnostná situácia

Irán

Publikované 06.05.2022

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR naďalej odporúča občanom SR cestujúcim do Iránskej islamskej republiky, vzhľadom na pretrvávajúce vysoké bezpečnostné riziká v pohraničných regiónoch, obmedziť cesty do pohraničných oblasti s Irakom, Afganistanom a Pakistanom (rizikové sú aj kurdské pohraničné oblasti) iba na nevyhnutné cesty. V súvislosti s teroristickými útokmi na juhovýchode krajiny v hraničnej oblasti s Pakistanom a Afganistanom a trvajúce riziko útoku aj voči zahraničným osobám v tomto regióne sa neodporúča cestovať východne od mesta Bam v provincii Sistan-Balučistan a prekračovať iránsko-pakistanské, či iránsko-afganské hranice v tejto oblasti. V období štátnych a náboženských sviatkov v Iráne (napr. výročie islamskej revolúcie v Iráne, alebo náboženský sviatok Ashura /Ašura/) sa môžu vyskytnúť demonštrácie alebo iné formy verejných zhromaždení. Odporúčame vyhýbať sa akýmkoľvek zhromaždeniam.
 
V súvislosti s prípadmi občanov niektorých krajín (vrátane SR) cestujúcich do Iránu upozorňujeme na nevyhnutnosť dôsledného dodržiavania účelu cesty alebo pobytu podľa udeleného víza (turistika, obchodná cesta, štúdium, novinárska činnosť, filmová tvorba atď.). Vôbec sa neodporúča vykonávať novinársku činnosť na základe udeleného turistického víza. To isté platí aj pre iné činnosti, ako sú obchodné alebo študijné cesty, na ktoré je potrebné mať vždy udelené príslušné vízum pre daný účel cesty.
 
Na cestovanie mimo hlavných turistických centier je možné využiť služby miestnych cestovných agentúr.
 
Odporúčame mať pri sebe vždy aspoň kópie identifikačnej stránky pasu a stránky s iránskym vízom (alebo originál pasu) a telefonický kontakt na zastupiteľský úrad SR. Je potrebné plne rešpektovať existujúce islamské pravidlá a zvyklosti.
 
Fotografovanie a filmovanie objektov vojenského alebo bezpečnostného charakteru je prísne zakázané. Neodporúča sa fotografovať a filmovať objekty, ktorých charakter nie je zrejmý, ani objekty možného iného strategického významu, objekty infraštruktúry (letiská, mosty, priemyselné podniky, dopravné siete, priehrady, hrádze a iné). Aj v hlavnom meste Teheráne je veľa miest (slúžiacich najmä na vojenské účely), kde je zakázaný vstup nepovolaným osobám a je zakázané ich filmovanie a fotografovanie. Osobe, ktorá bude obvinená z porušovania týchto pravidiel hrozia veľké nepríjemnosti, niekedy spojené aj s obvinením zo špionáže, za čo sú vysoké tresty odňatia slobody.
 
Upozorňujeme na vysoké riziká spojené s realizovaním niektorých aktivít na území Iránu vo vzťahu k iránskym bezpečnostným pravidlám, ako napríklad prelety ponad nepovolené územia alebo ich fotografovanie z výšky. Pri plánovanom dovoze rôznych elektronických zariadení (napríklad vysielačky, diktafóny, GPS zariadenia, expozimetre, sofistikované kamerové a fotografické systémy a drony) odporúčame informovať sa vopred pri podávaní žiadosti o vízum na veľvyslanectve Iránu vo Viedni, či dovážané zariadenie, ktoré môže byť inak bežne dostupné v SR a ďalších krajinách, nie je v Iráne zakázané používať.
 
Vzhľadom na ekonomickú situáciu je zaznamenaný trend zvyšovania výskytu drobnej pouličnej kriminality, vrátane krádeží peňazí a cestovných dokladov. Nutná je preto maximálna obozretnosť. Neodporúča sa individuálny pohyb v noci, zvlášť v málo frekventovaných oblastiach.
 
Najmä na východe krajiny na hraniciach s Afganistanom a Pakistanom dochádza k častým stretom polície s drogovými gangmi. Za prichytenie (aj cudzinca) prechovávajúceho alebo prevážajúceho drogy hrozia vysoké tresty, vrátane trestov smrti. Dovoz alkoholických nápojov, drog, pornografických materiálov a výrobkov z bravčového mäsa je zakázaný.
 
Irán neuznáva dvojaké občianstvo. To má za následok, že osoba s dvojakým občianstvom, z ktorých jedno je iránske, je v Iráne považovaná iba za iránskeho občana. V prípade akýchkoľvek problémov je výkon konzulárnej pomoci v týchto prípadoch značne limitovaný a komplikovaný.
 
Pri cestách do Iránu a zvlášť Afganistanu a Pakistanu odporúčame preveriť si informácie na Zastupiteľskom úrade v Teheráne o aktuálnych bezpečnostných podmienkach v teritóriu a aktuálnych možných obmedzeniach cestovania pre cudzincov.

Afganistan

Publikované 11.06.2022

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dôrazne neodporúča občanom SR cestovať do Afganistanu z dôvodu dlhodobej zhoršenej bezpečnostnej situácie a trvalej hrozby terorizmu a rizika únosu. Riziká sú po celom území Afganistanu, situácia je nestabilná a nepredvídateľná v celej krajine. Útoky môžu byť cielené, ale aj náhodné a okrem iného súvisia aj s vysokým počtom zbraní medzi miestnym obyvateľstvom.

 Schopnosti a možnosti bezpečnostných zložiek postarať sa o bezpečnosť cudzincov sú minimálne. Možnosť poskytnutia pomoci v prípade núdze je zo strany slovenského veľvyslanectva, ktoré sa nachádza v susednom Iráne, v Teheráne, len minimálna.

 V krajine, hlavne vo vidieckych oblastiach, sa v bezprostrednej blízkosti ciest podľa odhadov nachádza 5 – 7 mil. nášľapných mín a nevybuchnutej munície.

Pakistan

Publikované 11.06.2022

Veľvyslanectvo SR v Teheráne neodporúča turistické cesty do Pakistanu a v prípade nevyhnutných ciest do krajiny odporúča spolupracovať s vierohodným domácim partnerom, ktorý by mal byť schopný poskytnúť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti pri pohybe po krajine.
 
Pred cestou odporúčame pozrieť si internetovú stránku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectva SR Teheráne.
 
Bezpečnostná situácia v krajine, aj v súvislosti s dlhodobým vývojom v Afganistane, je zlá s tendenciou ďalšieho zhoršovania.
 
Vzhľadom na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v krajine a možné riziká Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dôrazne neodporúča občanom SR smerujúcim do Pakistanskej islamskej republiky cestovať do oblastí severozápadného Pakistanu susediacich s Afganistanom (provincia Khyber-Pakhtunkhwa, provincia Balučistan s vysokým rizikom sektárskeho a etnického násilia, Lahore, kde hrozia bombové atentáty).
 
Upozorňujeme, že teroristické útoky a násilie majú stále vysokú tendenciu a nie sú teritoriálne obmedzené iba na uvedené najviac rizikové územia. Útok aj na civilné ciele je v súčasnosti možný prakticky na ktoromkoľvek mieste v Pakistane.
 
Hrozí vysoké riziko útoku na zahraničné osoby a objekty, prevažne z krajín západného sveta. Únosy s cieľom získania výkupného majú stúpajúcu tendenciu. Aj oblasti, ako napr. Gilgit-Baltistan, ktoré boli považované za bezpečné, zaznamenali útoky teroristov, ktorých obeťami boli už aj slovenskí občania. Ohrozené sú budovy západných spoločností, vládne objekty a úrady, kresťanské zariadenia. Vyhýbajte sa veľkým zhromaždeniam ľudí, správajte sa nenápadne, dbajte na opatrnosť aj v reštauráciách, na trhoviskách, pri prehliadke pamätihodností a v hoteloch.
 
Mimoriadne vysoké riziko sektárskeho a etnického násilia je v meste Karáči, kde je aj vysoká úroveň bežnej kriminality.
 
Veľvyslanectvo neodporúča cesty autom z Iránu do Pakistanu.