1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby

Konzulárne služby

Cestovný pas
Vydanie cestovného pasu v zahraničí krok za krokom                                    
Občiansky preukaz
Postup pri vydaní občianskeho preukazu v zahraničí                             
Vodičský preukaz
Postup pri vydaní vodičského preukazu v zahraničí                                    
Narodenie dieťaťa
Zápis narodenie do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR                                        
Úmrtie v zahraničí
                                          
Štátne občianstvo
Osvedčenie štátneho občianstva, nadobudnutie, udelenie a vrátenie štátneho občianstva                             
Overovanie dokladov
Osvedčovanie podpisu na listine, overenie pravosti fotokópie, osvedčenie správnosti prekladu