Žiadosť o udelenie licencie na používanie značky

S cieľom zapojiť verejnosť do prezentácie Slovenska v zahraničí má MZVaEZ SR záujem, aby novú značku krajiny Good Idea Slovakia / Dobrý nápad Slovensko, používali jednotlivci a spoločnosti v rámci projektov, aktivít a podujatí, ktoré svojim charakterom oslovujú širšiu odbornú alebo laickú verejnosť a prispievajú k prezentácii Slovenskej republiky doma a v zahraničí. Rezort diplomacie víta záujem tých, ktorí sa so značkou stotožnili a majú záujem ju prostredníctvom svojich projektov podporiť a aj touto formou prispieť k prezentácii našej krajiny. 

Na aké projekty je možné udeliť licenciu?

Projekty – aktivity, podujatia, ktoré svojím charakterom oslovujú širšiu odbornú, alebo laickú domácu i zahraničnú verejnosť a prispievajú k prezentácii Slovenska ako krajiny dobrých nápadov.

 

Na aké logo je možné získať licenciu? 

MZVaEZ SR udeľuje licenciu na použitie loga značky Good Idea Slovakia / Dobrý nápad Slovensko a na slogany súvisiace so značkou Slovensko (v slovenskom alebo anglickom jazyku), ktoré sú: 
„Ideas from Slovakia Good Idea“ 
„Travel in Slovakia Good Idea“ 
„Invest in Slovakia Good Idea“ 
„Culture & Slovakia Good Idea“ 
„Sport & Slovakia Good Idea“ 

 

Kto  môže požiadať o udelenie licencie,  akým spôsobom?

Fyzické aj právnické osoby, prostredníctvom e-mailu na adresu: goodidea@mzv.sk

 

Akou formou udeľuje MZVaEZ SR licenciu?

Subjekty, ktoré majú záujem o  udelenie licencie na značku, poskytnú držiteľovi licencie, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR identifikačné údaje do Licenčnej Zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva  a informácie týkajúce sa účelu použitia značky (forma použitia - printová, elektronická, účel použitia – konferencia, prezentácia, web a pod., časový interval použitia – konkrétny termín, prípadne rok, alebo časovo neobmedzené použitie). 

Tieto údaje je potrebné zaslať na e-mailovú adresu goodidea@mzv.sk a následne budú zahrnuté do Licenčnej Zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva. Zmluva je každému žiadateľovi zaslaná elektronicky na odsúhlasenie. Po podpise zmluvy zasiela MZVaEZ SR všetky grafické podklady a inštrukcie k použitiu značky žiadateľovi. 

E-mailová adresa goodidea@mzv.sk slúži zároveň na akúkoľvek ďalšiu komunikáciu týkajúcu sa použitia značky, konzultácií k vizuálom a podobne. 

 

Vzory licenčných zmlúv pre fyzické a právnické osoby: 

pdf Vzor licenčnej zmluvy pre fyzickú osobu  (pdf; 133.69 KB)

pdf Vzor licenčnej zmluvy pre právnickú osobu  (pdf; 169.18 KB)

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 3.10.2016 Dátum vytvorenia: 3.10.2016