„Pozitívne ohlasy na predsedníctvo SR v Rade EÚ sú pre nás povzbudením do ďalšej práce,“ Ivan Korčok na Hospodárskej a sociálnej rade SR

27.2.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Predsedníctvo SR v Rade EÚ

 

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok dnes (27. februára ) prezentoval na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR  Správu o priebehu a výsledkoch predsedníctva SR v Rade Európskej únie.

 

Splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ I. Korčok informoval o obsahovom, logistickom aj rozpočtovom vyhodnotení SK PRES, pričom osobitne zdôraznil prínos spolupráce s partnermi zo ZMOS, RÚZ SR, KOZ SR, AZZZ a s tretím sektorom počas prípravy, ako aj samotného výkonu SK PRES.

 

V diskusii partneri ocenili dosiahnuté výsledky SK PRES, jeho profesionálne zvládnutie a jednoznačné zvýšenie prestíže Slovenska. „Výzvou pre nás bude udržanie širokého spoločenského záujmu o európske témy, ktorý sa dosiahol počas SK PRES,“ konštatoval štátny tajomník Ivan Korčok.

 

Hospodárska a sociálna rada SR vzala správu na vedomie a odporučila ju do ďalšieho konania bez pripomienok.