SK PRES: Úspechy, profesionalita a splnené sľuby

2.1.2017 | Aktivity ministra | Aktivity štátnych tajomníkov | Predsedníctvo SR v Rade EÚ

Bratislava (2. januára) - Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ bolo úspešné vo všetkých ohľadoch a znamenalo prínos tak pre EÚ ako aj pre SR. Na hodnotiacej tlačovej konferencii na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave sa na tom v pondelok zhodli predseda vlády SR Robert Fico, minister Miroslav Lajčák a splnomocnenec vlády pre predsedníctvo, štátny tajomník MZVaEZ SR Ivan Korčok.

 

Predsedníctvo v Rade EÚ hodnotím ako jednoznačný úspech, “ konštatoval premiér R. Fico. Pripomenul pozitívne hodnotenie výkonu a výsledkov predsedníctva najvyššími predstaviteľmi európskych inštitúcií, členských krajín i európskych médií. Za najvýznamnejší výsledok SK PRES označil rozbehnutie bratislavského procesu, ktorým sa odštartovala sebareflexia EÚ po rozhodnutí Británie zo spoločenstva odísť.

 

Som spokojný s tým, ako Slovensko zvládlo svoje historicky prvé predsedníctvo. V našej ďalšej práci sa môžeme oprieť o dosiahnuté výsledky, dôveru a rešpekt, ktoré sme si počas výkonu predsedníckej funkcie získali,“ zdôraznil premiér R. Fico.

 

Minister M. Lajčák dodal, že predsedníctvo bolo profesionálne pripravené aj vykonané.  „Boli sme vnímaní ako nestranný a úprimný sprostredkovateľ, ako čestný mediátor európskeho kompromisu. Od začiatku sme sa zamerali na pozitívne a konštruktívne posúvanie európskych tém dopredu a hľadali riešenia dobré pre celú úniu.“

 

Minister M. Lajčák tiež pripomenul, že nejde o subjektívne hodnotenie, ale o spätnú väzbu, ktorú slovenskí predstavitelia dostávajú od európskych partnerov. Poukázal však aj na to, že SK PRES nebolo len o pôsobení smerom k Bruselu:

 

Predsedníctvo sme od začiatku brali ako celospoločenskú záležitosť, zaviedli sme systém záštit a dotačných projektov. Som rád, že do aktivít SK PRES sa zapojili všetky kraje a prostredníctvom najrozličnejších podujatí organizovaných samosprávami, mimovládnymi organizáciami a občianskym sektorom na nich participovalo asi 450 tisíc občanov Slovenska,“ povedal minister M. Lajčák.

 

Splnomocnenec vlády a štátny tajomník MZVaEZ SR Ivan Korčok zase ocenil spoluprácu všetkých zainteresovaných zložiek štátu pri úspešnom výkone predsedníckych povinností.

Predsedníctvo bola tímová práca za účasti veľmi profesionálnych expertov a odborníkov zo všetkých rezortov. Bola to obrovská skúsenosť a investícia do ľudí, ktorí od 1.januára zase pracujú v presadzovaní národných záujmov, ale vďaka predsedníckej skúsenosti sú na to teraz vybavení ešte lepšie.

 

Štátny tajomník I. Korčok zároveň zhrnul konkrétne výsledky predsedníctva do 10 bodov v oblastiach, ktoré sú zrozumiteľné aj bežným občanom, keďže sa priamo dotýkajú ich života.

 

 

Tlačová konferencia