Životopis ministra

MIROSLAV LAJČÁK,

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 


Miroslav Lajčák


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Slovenská republika
Telefón:
+ 421 2 5978 3001
+ 421 2 5978 3002
Fax: + 421 2 5978 3009
E-mail: kami@mzv.sk


facebook Twitter  youtube 

 

 

Miroslav Lajčák strávil celý svoj profesionálny život prácou v diplomatickej službe svojej krajiny a tiež v medzinárodných inštitúciách.

 

Profesionálnu kariéru začal v roku 1988 na Ministerstve zahraničných vecí bývalého Československa, v rokoch 1991 až 1993 bol vyslaný najprv na Československom veľvyslanectve v Moskve a po rozdelení Československa v roku 1993 pokračoval v rovnakej pozícii na veľvyslanectve SR.

 

Po návrate na Slovensko v roku 1993 zohral dôležitú úlohu pri transformácii svojej mladej krajiny. Aktívne sa podieľal na vytváraní národnej diplomatickej služby ako riaditeľ kabinetu ministra a neskôr predsedu vlády.

 

V roku 1994 bol vymenovaný za veľvyslanca v Japonsku. Po návrate na Slovensko v roku 1998 sa stal opäť riaditeľom kancelárie ministra zahraničných vecí. V rokoch 1999 až 2001 bol súčasne výkonným asistentom vtedajšieho osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Balkán.

 

Po ukončení pôsobenia v Belehrade na pozícií veľvyslanca SR v Juhoslovanskej zväzovej republike, Albánsku a Macedónsku (2001-2005) bol menovaný za politického riaditeľa na Ministerstve zahraničných vecí SR (2005-2007).

 

V roku 2006 zohral v mene Európskej únie kľúčovú úlohu pri zorganizovaní referenda o nezávislosti Čiernej hory a dozorom nad jeho priebehom.


V roku 2007 bol M. Lajčák vymenovaný za vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva a osobitného predstaviteľa Európskej Únie v Bosne a Hercegovine (BaH). Počas jeho pôsobenia podpísala BaH stabilizačnú a asociačnú dohodu s EÚ, čo bol na dlhé roky najvýznamnejší integračný úspech krajiny.


Od roku 2009 do júla 2010 zastával funkciu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.


V rokoch 2010 – 2012 pracoval ako výkonný riaditeľ pre Európu a strednú Áziu v novovytvorenej Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v Bruseli. Popri pozícii výkonného riaditeľa ESVČ bol aj hlavným vyjednávačom EÚ pre Asociačnú dohodu s Ukrajinou a Moldavskom, ako aj zástupcom EÚ  v rokovaniach “5 plus 2” o Podnestersku.


Od apríla 2012 zastáva M. Lajčák post ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí (v rokoch 2012-2016 aj v pozícii podpredsedu vlády) Slovenskej republiky. Do funkcie ministra bol opätovne vymenovaný v marci 2016 a v marci 2018, čím začal svoje štvrté pôsobenie na tejto pozícii.


V máji 2017 ho Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov zvolilo za predsedu svojho 72. zasadnutia, ktoré trvalo od septembra 2017 do septembra 2018. Tento mandát vykonával popri funkcii ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.


M. Lajčák vyštudoval na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Univerzitné vzdelanie ukončil postgraduálnym štúdiom práva na Univerzite Komenského v Bratislave. 

 

Je držiteľom viacerých vyznamenaní, vrátane Rádu juhoslovanskej hviezdy prvého stupňa (2005), Čestného rádu Moldavskej republiky (2014) a Rádu čiernohorskej veľkej hviezdy (2016).

 

Je ženatý a má dve dcéry.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 28.12.2018 Dátum vytvorenia: 27.5.2015