Nazaj

Podnikanie vo V4 v kocke

Podnikanie vo V4 v kocke

10.9.2019 | Ekonomické správy

Cieľom série podujatí je získať podstatné informácie na tému podnikania v krajinách Vyšehradského regiónu. 
Harmonogram sérii podujatí:
19.9. / 9:00 – 13:00 hod. - Téma č. 1  - Všeobecný úvod k podnikaniu v zahraničí
23.9. / 9:00 – 13:00 hod. - Téma č. 2 –  Stratégia expanzie
25.9. / 9:00 – 13:00 hod. - Téma č. 3  – Porovnanie krajín V4

PODMIENKY: Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v Bratislavskom kraji.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.
Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861


KDE?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí: tu


Ukončenie registrácie: 18.9.2019 do 13:00
Kontakt: rp@npc.sk