Nazaj

Podujatia INDUSTRY from Needs to Solutions a IoT Solutions World Congress

Podujatia INDUSTRY from Needs to Solutions a IoT Solutions World Congress

30.8.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko

Veľvyslanectvo SR v Madride informuje odbornú verejnosť o konaní štvrtého ročníka výstavy INDUSTRY from Needs to Solutions ako aj konaní svetového kongresu internetových riešení pre priemysel (Internet of Things), ktoré sa budú konať v Barcelone v dňoch 29. až 31. októbra 2019.  

Zároveň si dovoľuje upriamiť pozornosť odbornej verejnosti – manažérov z odvetvia priemyslu, predstaviteľov technologických firiem a združení, expertov a inovátorov – na konanie dvoch významných podujatí, ktoré sa súbežne uskutočnia v dňoch 29.-31. októbra 2019 na výstavisku Fira v Barcelone. 

Prvým je štvrtý ročník výstavy In(3D)ustry určený na prezentáciu najmodernejších technológií pokrývajúcich celý hodnotový reťazec z viacerých sektorov priemyslu. V tomto roku organizátori rozšírili pôsobnosť výstavy o ďalšie priemyselné odvetvia a tak zmenili názov podujatia na INDUSTRY from Needs to Solutions. 

Druhým je svetový kongres internetových riešení pre priemysel IoT Solution World Congress, jedinečné stretnutie predstaviteľov a odborníkov z oblasti technologických riešení, digitalizácie a umelej inteligencie pre potreby priemyslu. Kongresu sa zúčastní približne 300 vystavovateľov vrátane najvýznamnejších technologických firiem.

Organizátori sústredili konanie oboch podujatí do rovnakého dátumu za účelom prepojenia vedeckej a výrobnej sféry. Podrobnejšie informácie sú na nasledovných web stránkach: 
www.industry.website/en/home 
www.iotsworldcongress.com