Nazaj

Seminár Aktuálne otázky obchodovania s Ruskou federáciou

Seminár Aktuálne otázky obchodovania s Ruskou federáciou

30.8.2019 | Ekonomické správy

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR organizuje seminár „Aktuálne otázky obchodovania s Ruskou federáciou,“ ktorý sa uskutoční 25.9.2019 v Kongresovej sále MZVEZ SR.

Bližšie informácie a registrácia sa nachádzajú na webstránke SOPK  http://web.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2019071801