Nazaj

Slovenská Burza cenných papierov upevnila spoluprácu s Varšavskou burzou na Ekonomickom fóre v Krynici

Slovenská Burza cenných papierov upevnila spoluprácu s Varšavskou burzou na Ekonomickom fóre v Krynici

10.9.2019 | Ekonomické správy | Poľsko

Začiatkom septembra sa v Poľskom meste Krynica-Zdrój konal už 29. ročník Ekonomického fóra, ktorého poslaním je tvorba priaznivého prostredia pre rozvoj politickej a obchodnej spolupráce v Európe. Dňa 4. septembra 2019 počas Ekonomického fóra v Krynici bol podpísaný Letter of Intent medzi burzami regiónu V4, s potenciálom rozšírenia o Rumunsko, Chorvátsko a Slovinsko, ktorý predstavuje prvú fázu spolupráce búrz v regióne a vyjadruje zámer spolupracovať na dosiahnutí konečnej dohody pri vytvorení CEE Indexu, ktorý by obsahoval najlikvidnejšie emisie regiónu a vytváral by zaujímavý priestor pre emitentov aj investorov z EÚ, ako aj mimo EÚ, prípadne zaoceánskych. Za SR sa podpisu zúčastnil generálny riaditeľ  Burzy cenných papierov Bratislava Peter Kubrický. BCP vníma túto iniciatívu s veľkým potenciálom do budúcnosti, možnosťou rozvoja kapitálového trhu a vytvorenia priestoru pre emitentov spĺňajúcich kritériá. Tie budú definitívne dohodnuté neskôr, nateraz bude bežať Pilotný projekt v réžii Varšavskej burzy GPW.