Nazaj

Štipendista OECD z Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa podelil o výsledky svojho výskumu

Štipendista OECD z Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa podelil o výsledky svojho výskumu

10.9.2019 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Francúzsko

V priestoroch Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa 5. septembra 2019 uskutočnil krátky workshop zameraný na problematiku nových aplikácií geografického informačného systému (GIS) a diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) v systéme mapovania a zisťovania stavu lesa na Slovensku. Viedol ho Ing. Ivan Sačkov, PhD., prvý štipendista zo Slovenska, ktorý získal podporu z Kooperatívneho výskumného programu OECD pre agrárnu vedu (CRP). Ivan Sačkov absolvoval 16-týždňový výskumný pobyt na Nórskej univerzite prírodných vied, ktorý bol podporený z jedinečného grantového mechanizmu OECD určeného pre agrárnu vedu a výskum. Slovenská republika sa tak po dvoch medzinárodných konferenciách zorganizovaných v rokoch 2015 (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) a 2018 (Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva) dočkala aj svojho prvého štipendistu a zvýšila tak svoje čerpanie z programu. 
 
Pri tejto príležitosti zároveň informujeme o zmene kontaktu na národnú korešpondentku SR v programe CRP. Aktuálny kontakt je kristina.gendova@mzv.sk
 
Viac o programe CRP sa dočítate tu http://www.oecd.org/agriculture/crp/
Link na web NLC http://www.nlcsk.org/ a na informáciu o workshope https://web.nlcsk.org/?p=3922