Program ministra

Minister Miroslav Lajčák

12.11.2019
10:30
Otvorenie 1. ročníka podujatia Európska integrácia Vyšehradskej skupiny
12.11.2019
11:00
Prijatie 1. námestníka MiZV RU V.G. Titova
13.11.2019
11:00
Rokovanie vlády SR
14.11.2019
 
ZPC SAE - Sir Bani Yas fórum
15.11.2019
 
ZPC SAE - Sir Bani Yas fórum