Rozšírené vyhľadávanie

Zmeny a doplnenia Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu (vyhláška č. 73/1975 Zb.)

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Zmeny a doplnenia Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu (vyhláška č. 73/1975 Zb.)
Názov zmluvy v anglickom jazyku:
Základné údaje