Rozšírené vyhľadávanie

Zmeny a doplnenia Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (vyhláška č. 48/1979 Zb.)

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Zmeny a doplnenia Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (vyhláška č. 48/1979 Zb.)
Názov zmluvy v anglickom jazyku:
Základné údaje