Rozšírené vyhľadávanie

Zmeny a doplnenia Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku (oznámenie č. 89/1992 Zb.)

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Zmeny a doplnenia Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku (oznámenie č. 89/1992 Zb.)
Názov zmluvy v anglickom jazyku:
Základné údaje