Rozšírené vyhľadávanie

Zmeny a doplnenia Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 269/2002 Z. z.) vo vzťahu k Srbskej republike

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Zmeny a doplnenia Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 269/2002 Z. z.) vo vzťahu k Srbskej republike
Názov zmluvy v anglickom jazyku:
Základné údaje