Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
-
-
-
-
-
-
10.09.1919 Zmluva medzi Československou republikou a Rakúskou republikou o úprave právnych pomerov na štátnej hranici opísanej v čl. 27 bod 6 Mierovej zmluvy medzi mocnosťami spojenými s Rakúskom, podpísanej v Saint Germain in Laye dňa 10. septembra 1919 /Hraničný štatút/ v znení Zmluvy o spoločných štátnych hraniciach z 21. decembra 1973, pokiaľ sa táto Dohoda týka rakúsko-slovenskej hranice
04.08.1921 Dohoda medzi Československom a Veľkou Britániou o o vývoze ópia a podobných drog z Veľkej Británie do Československej republiky uzavretá výmenou nót, (21.3./4.8.1921)
07.10.1922 Obchodná zmluva medzi Československou republikou a Republikou Lotyšsko
20.01.1923 Obchodná zmluva medzi Republikou československou a Holandskom a Protokol
<<      1    2    3    4    5    6    7    8    9       >>