Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
31.01.1923 Dohoda medzi Československou republikou a Veľkou Britániou týkajúca sa vzoriek obchodných cestujúcich (Dohoda o prístupe niektorých britských domínií k Dohode - výmena nót, Londýn, 19.12.1923/2.1.1924/ (ČSSR - India)
31.12.1923 Dohoda medzi Československou republikou a Veľkou Britániou o prístupe niektorých britských domínií k Zmluve medzi Československou republikou a Veľkou Britániou týkajúcej sa vzoriek obchodných cestujúcich (Londýn, 31. januára 1923, č. 55/1925 Zb.) uzavretá výmenou nót,
02.01.1924 Dohoda o prístupe niektorých britských domínií k Zmluve medzi ČSR a Veľkou Britániou týkajúca sa vzoriek obchodných cestujúcich zo dňa 31. januára l923 (výmena nót, l9.l2.l923/2.1.l924) (ČSSR - Nový Zéland)
30.06.1924 Zmluva o výmene poštových poukážok medzi Republikou československou a Spojenými štátmi americkými
11.10.1924 Zmluva o priateľstve medzi Republikou československou a Republikou tureckou
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov a Protokol k Zmluve zo 4.6.l926 - rozšírenie na Nový Zéland
11.11.1924 Zmluva medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych pozn.: sukcesia nového nezávislého štátu Nauru od 31.1.1968
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych
11.11.1924 Zmluva medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych
<<      1    2    3    4    5    6    7    8    9       >>