Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
13.05.2019 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o konsolidácii ekonomických vzťahov
17.05.2019 Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Bolívijského mnohonárodného štátu o vytvorení mechanizmu politických konzultácií
17.05.2019 Dodatok Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny
28.05.2019 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk
30.05.2019 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o urovnaní dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike
11.06.2019 Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Radou Európy o poskytnutí finančného príspevku na činnosť monitorovacieho mechanizmu Moneyval
19.06.2019 Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Agentúrou Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj o projekte „Národný konvent o Európskej únii v Severnom Macedónsku“
24.06.2019 Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Národným centrom na boj proti terorizmu Indonézskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu
05.07.2019 Protokol o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie
28.08.2019 Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Celoštátnym hlavných policajným veliteľstvom Maďarska o spoločných hliadkach počas futbalového kvalifikačného zápasu ME medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorý má byť odohraný 9. septembra 2019 v Budapešti
<<      367    368    369    370    371    372    373    374    375       >>