Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
14.01.2019 Dohoda o rozvojovej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky
26.02.2019 Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodným výborom Červeného kríža na poskytovanie humanitárnej pomoci
06.03.2019 Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení
05.04.2019 Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Radou Európy o financovaní projektu "Efektivita a kvalita slovenského súdneho systému" podpísanej 31. marca 2017
16.04.2019 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008
13.05.2019 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o konsolidácii ekonomických vzťahov
17.05.2019 Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Bolívijského mnohonárodného štátu o vytvorení mechanizmu politických konzultácií
17.05.2019 Dodatok Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny
28.05.2019 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk
30.05.2019 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o urovnaní dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike
<<      366    367    368    369    370    371    372    373    374       >>