Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych
11.11.1924 Zmluva medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych
11.11.1924 Zmluva medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych pozn.: sukcesia nového nezávislého štátu Tonga od 4.7.1970 (č.18/1980 Zb.)
18.04.1925 Dočasná úprava obchodných stykov medzi republikou Československou a kráľovstvom Dánskym (uzatvorená výmenou nót)
23.04.1925 Zmluva medzi Republikou československou a Republikou poľskou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dávok pozostalostných
02.07.1925 Zmluva medzi Republikou československou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnom vydávaní zločincov
01.01.1926 Zmierovacia a rozhodcovská zmluva medzi Republikou československou a Švédskym kráľovstvom a Záverečný protokol
15.02.1926 Dodatková dohoda o civilnom konaní súdnom medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska
04.06.1926 Protokol k Zmluve medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov
06.07.1926 Dohovor medzi Československou republikou Republikou Lotyšsko o vydávaní zločincov a právnej pomoci v trestných veciach
<<      1    2    3    4    5    6    7    8    9       >>