Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
11.11.1926 Zmluva medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov
30.11.1926 Rozhodcovská zmluva medzi Československom a Dánskom
20.12.1926 Dohoda medzi Republikou Československou a Švajčiarskom o vzájomnej právnej pomoci vo veciach občianskych a obchodných a Dodatkový protokol
20.12.1926 Dohovor medzi Republikou Československou a Švajčiarskom o uznaní a výkone súdnych rozhodnutí
27.04.1927 Vzájomné prehlásenie o ochrane autorského práva medzi Československou republikou a Spojenými štátmi americkými (výmena nót 26./27.4.1927
31.05.1927 Dohoda o usadzovaní medzi Republikou československou a Republikou tureckou
19.07.1927 Dohovor o vydávaní zločincov a právnej pomoci vo veciach trestných uzatvorený medzi republikou Československou a kráľovstvom Belgickým
23.11.1927 Dohoda medzi Republikou československou a Republikou portugalskou o vzájomnej právnej pomoci vo veciach občianskych a obchodných
23.11.1927 Zmluva medzi Republikou československou a Republikou portugalskou o vydávaní zločincov a právnej pomoci vo veciach trestných
18.02.1928 Zmluva medzi Republikou československou a Republikou poľskou o rybolove a ochrane rýb v hraničných vodách a vo vodách ich povodí
<<      2    3    4    5    6    7    8    9    10       >>