Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
20.09.1929 Zmluva o konaní zmierovacom,súdnom a rozhodcovskom medzi Československou republikou a Švajčiarskom
22.05.1930 Dohoda medzi kompetentnými úradmi Československa a Francúzska so zámerom uľahčiť prijímanie stážistov v oboch krajinách
22.08.1930 Dohoda medzi Republikou československou a Republikou tureckou o vzájomných stykoch vo veciach súdnych, občianskych a obchodných
29.10.1930 Zmluva o priateľstve medzi republikou Československou a cisárstvom Perzským
29.10.1930 Zmluva o usadzovaní medzi republikou Československou a cisárstvom Perzským
17.03.1931 Dohoda o konaní súdnom, rozhodcovskom a zmierovacom medzi Československom a Tureckom
31.03.1932 Zmluva medzi Republikou československou a Republikou argentínskou o odškodňovaní pracovných úrazov
29.06.1932 Dohoda medzi o recipročnom vyplácaní náhrad pri pracovných úrazoch v priemysle uzatvorená výmenou nót medzi vládami Československa a Španielska
28.03.1933 Zmluva medzi Československou republikou a Holandskom o dedičnom pachte valónskeho kostolíka v Naardene Československému štátu
11.10.1933 Dohovor medzi Československou republikou a Lotyšskou republikou o zmierovacom, súdnom a rozhodcovskom konaní
<<      3    4    5    6    7    8    9    10    11       >>