Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
27.08.1929 Dohoda medzi republikou Českoslovesnkou a kráľovstvom Dánskym o rozšírení platnosti doložky o najvyšších výhodách na Grónsko (výmena nót, 26./27.8.1929)
09.09.1929 Zmluva o mierovom riešení akýchkoľvek medzinárodných sporov medzi Československom a Nórskom
14.09.1929 Zmluva o konaní súdnom, rozhodcovskom a zmierovacom medzi Československom a Holandskom
18.09.1929 Zmluva o konaní zmierovacom, rozhodcovskom a súdnom medzi Republikou československou a Veľkovojvodstvom luxemburským
20.09.1929 Zmluva o konaní zmierovacom,súdnom a rozhodcovskom medzi Československou republikou a Švajčiarskom
22.05.1930 Dohoda medzi kompetentnými úradmi Československa a Francúzska so zámerom uľahčiť prijímanie stážistov v oboch krajinách
22.08.1930 Dohoda medzi Republikou československou a Republikou tureckou o vzájomných stykoch vo veciach súdnych, občianskych a obchodných
29.10.1930 Zmluva o priateľstve medzi republikou Československou a cisárstvom Perzským
29.10.1930 Zmluva o usadzovaní medzi republikou Československou a cisárstvom Perzským
17.03.1931 Dohoda o konaní súdnom, rozhodcovskom a zmierovacom medzi Československom a Tureckom
<<      4    5    6    7    8    9    10    11    12       >>