Slavkovská spolupráca

Slavkovský formát (S3) predstavuje platformu regionálnej spolupráce zameranej najmä na spoločné projekty troch susediacich krajín – Slovenska, Česka a Rakúska, ale aj na vzájomnú výmenu informácií a koordináciu postojov k aktuálnemu dianiu v Európskej únii. 

 

Slovensko, Česko a Rakúsko sú susedné, historicky späté krajiny, ktoré spája množstvo spoločných oblastí možnej spolupráce. Cieľom je posilnenie väzieb medzi všetkými tromi štátmi v prospech ich občanov  a pragmatická a konkrétna spolupráca v oblastiach ako napríklad infraštruktúrne prepojenia, či vzdelávanie.

 

Svoje pomenovanie získal na základe úvodného stretnutia predsedov vlád SR Roberta Fica, ČR Bohuslava Sobotku a rakúskeho kancelára Wernera Faymanna, ktoré  sa uskutočnilo 29.1.2015 v Slavkove u Brna.

 

Činnosť neformálnych pracovných skupín koordinuje vždy jedna z 3 krajín na základe rotujúceho princípu počas obdobia jedného kalendárneho roka  (júl – jún). 

 

V rámci nedávneho ročného líderstva SR  bol prijatý Pracovný plán na rok 2017 zahŕňajúci 5 oblastí spolupráce: 

  • dopravná infraštruktúra 
  • duálne vzdelávanie 
  • priemysel 4.0 
  • energetická bezpečnosť  
  • koordinácia európskych záležitostí. 

 

Spolupráca sa týka viacerých rezortných ministerstiev, najmä dopravy, školstva, hospodárstva a zahraničných vecí.   

 

Po Slovensku prevzalo od 1. júla 2017 neformálne líderstvo v S3 Rakúsko.
 

Dátum poslednej aktualizácie: 5.10.2017 Dátum vytvorenia: 5.10.2017