Slovinsko

Vlajka Slovinska

Slovinsko

Ľubľana - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Dovoľujeme si upozorniť slovenských motoristov na nekalé praktiky viacerých odťahových služieb v Slovinsku. V ostatnom období zaznamenávame zvýšený počet sťažností na nekorektné správanie a neprimerané ceny zo strany niektorých odťahových služieb.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Dovoľujeme si upozorniť slovenských motoristov na nekalé praktiky viacerých odťahových služieb v Slovinsku. V ostatnom období zaznamenávame zvýšený počet sťažností na nekorektné správanie a neprimerané ceny zo strany niektorých odťahových služieb.

Neplatia žiadne obmedzenia pre vstup do Slovinska z dôvodu pandémie COVID-19....

Slovinská republika spúšťa od 1. februára 2022 systém elektronických diaľničných známok pre osobné motorové vozidlá (trieda 1, 2A, 2B). Týmto dňom sa končí platnosť všetkých diaľničných známok vo forme nálepky pre osobné motorové vozidlá. Pre motorové vozidlá s max. nosnosťou nad 3,5 tony (ťažké vozidlá) naďalej platí elektronický mýtny systém DarsGo.

Od 15. januára 2021 vstúpil do platnosti zákaz predbiehania pre vozidlá nákladnej dopravy s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony na diaľnici A1 v trase Šentilj – Koper.

Podmienky vstupu
Publikované 10.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Podľa platnej legislatívy sú osoby zdržiavajúce sa v krajine povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. 

Cestovanie s deťmi
Publikované 10.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz).  v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.
Cudzinec mladší ako 18 rokov, ktorý má cestovný doklad a cestuje bez rodičov, zákonných zástupcov alebo opatrovníka, môže prekročiť hranicu a zdržiavať sa na území Slovinska v prípade, ak má podpísaný a notársky overený súhlas od rodiča, zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Súhlas musí obsahovať osobné údaje zákonného zástupcu a osobné údaje neplnoletej osoby. V prípade ciest v sprievode plnoletej osoby, okrem hore uvedených údajov sú potrebné aj osobné údaje tejto sprevádzajúcej osoby, účel a dĺžku pobytu, obdobie s platnosťou súhlasu alebo povolenia a podpis rodiča. Súhlas musí byť vypracovaný v slovenčine s anglickým alebo slovinským prekladom a musí byť úradne overený (štátnym notárom, alebo oprávneným úradom). 
 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 14.6 kB, 13.6.2022, 582 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 14.3 kB, 13.6.2022, 599 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Publikované 16.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Od 19. februára 2022 neplatia žiadne obmedzenia pre vstup do Slovinska z dôvodu pandémie COVID-19.

Cestujúci tak môžu vstúpiť do krajiny za rovnakých podmienok ako pred pandémiou COVID-19.

Zrušila sa karanténa, nepredkladajú sa žiadne potvrdenia.

 

Hraničné priechody

Všetky hraničné priechody s Talianskom, Rakúskom a Maďarskom sú otvorené. Môžu sa na nich vykonávať občasné kontroly.

Na hraničných priechodoch na slovinsko-chorvátskej hranici sa vykonávajú kontroly aj pri vstupe a výstupe, vzhľadom k tomu že ide o schengenskú hranicu. Vstup a výstup z/do Slovinska na slovinsko-chorvátskej hranici je možný iba na hraničných priechodov určených pre medzinárodnú dopravu. Pri ich prechode je potrebné mať platný cestovný doklad. Hraničné priechody určené pre malý pohraničný styk neslúžia pre prechod hranice v prípade medzinárodnej dopravy.

 

Podmienky tranzitu

Tranzit cez Slovinsko je bez obmedzení.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Pohyb po Slovinsku je bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

Respirátory alebo zdravotnícke rúška sú povinné len v zdravotníckych zariadeniach a domovoch sociálnych služieb a zariadeniach pre seniorov.
 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Viac na vládnej stránke .

Karanténa pri vysoko rizikovom kontakte s nakazenou osobou nie je povinná.

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 krajine

Vládna stránka Slovinska ku COVID-19:

Koronavirus (SARS-CoV-2) | GOV.SI – slovinská verzia
Koronavirus (SARS-CoV-2) | GOV.SI – anglická verzia

Polície Slovinska o COVID-19 - informácie v slovinskom jazyku

Aplikácia slovinskej polície k vstupu do krajiny, v ktorej je možné jednoducho zistiť aké podmienky platia pri vstupe do Slovinska:

Zoznam zdravotných zariadení, kde je možné vykonať testovanie

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 10.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny sú porovnateľné so Slovenskou republikou, v niektorých prípadoch v supermarketoch približne o 10 - 15% vyššie.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 10.05.2022

Platia predpisy EÚ, pri prevoze tovaru cez vnútornú hranicu EÚ sa vykonáva colná kontrola len v prípade, že colné orgány majú informácie o pašovaní zakázaného tovaru.

Info pre motoristov
Aktualizované 22.08.2022
Publikované 10.05.2022

V Slovinsku je dobrá cestná sieť. Počas hlavnej letnej turistickej sezóny (júl, august) je každoročne zaznamenaný zvýšený počet cestujúcich cez slovinsko-chorvátsku hranicu. V dňoch najväčšej špičky (piatok, sobota, nedeľa) sa často tvoria kolóny (dopravné nehody, obmedzenia na diaľničných úsekoch z dôvodu opravy ciest, kontroly na slovinskej-chorvátskej hranici) na hlavných dopravných ťahoch medzi Slovinskom a Chorvátskom. Slovinsko sa nachádza v Schengenskom priestore, prechod cez hranice je bez problémov a bez kontrol. Neplatí pre hraničné priechody s Chorvátskom, kde hraničná polícia kontroluje doklady pri oboch smeroch. Na prechod z/do Chorvátska je nutné používať iba medzinárodné hraničné priechody. Za použitie malých hraničných priechodov určených pre malý pohraničný môže byť slovinskou políciou udelená pokuta. 

Hraničné priechody medzi Slovinskom a Chorvátskom určené pre medzinárodný tranzit

Slovinská republika spustila 1. februára 2022 systém elektronických diaľničných známok pre osobné motorové vozidlá (trieda 1, 2A, 2B). Týmto dňom sa zároveň skončila platnosť všetkých diaľničných známok vo forme nálepky pre osobné motorové vozidlá. Pre motorové vozidlá s max. nosnosťou nad 3,5 tony (ťažké vozidlá) platí v Slovinsku elektronický mýtny systém DrasGo. 


Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane upozorňuje slovenských občanov na existenciu podvodných neoficiálnych stránok, na ktorých je možné zakúpiť elektronickú diaľničnú známku.

Slovinské diaľničné známky je možné oficiálne, v súlade so zákonom, zakúpiť len prostredníctvom oficiálnej webovej stránky.

 

Základné dopravné predpisy:

  • Maximálna povolená rýchlosť v obci je 50 km/h, mimo obce 90 km/h, na rýchlostnej ceste 110 km/h a na diaľnici 130 km/hod,
  • Pokuty za prekročenie rýchlosti v Slovinsku sú v priemere vyššie ako na SR,
  • Pri nezaplatení pokuty slovinskí policajti zvyknú odobrať vodičský preukaz alebo doklad totožnosti ako zábezpeku zaplatenia pokuty. Pri zaplatení na mieste je cena polovičná,
  • Maximálna koncentrácia alkoholu v krvi je 0,5 ‰ v prípade, že vodič nejaví zmeny správania ktoré by mohli mať vplyv pri riadení vozidla. Výnimkou sú profesionálni vodiči, vodiči nákladnej dopravy, vodiči autobusov, vodiči prepravujúci skupinu deti a podobne ,ktorí majú toleranciu alkoholu v krvi 0,00 ‰,
  • V Slovinsku platí celoročné povinné svietenie vozidiel.

 
Aktuálne tarify 
 
V prípade poruchy motorového vozidla je k dispozícii pomoc Automobilového zväzu Slovinska (www.amzs.si, e-mail: info.center@amzs.si) na telefónnom čísle 1987 alebo 00386 1 5305300.
 
V Slovinsku sú pomerne časté stacionárne radary, ako aj meranie prostredníctvom neoznačených policajných vozidiel.
 
Ceny
Pohonné hmoty: ceny za benzín a naftu sú mierne nižšie ako v Slovenskej republike.

Bezpečnostná situácia
Publikované 10.05.2022

Slovinsko sa vníma ako jedna z najbezpečnejších krajín. Pohybovanie sa po krajine je bez problémov, vrátane turistických destinácií. Ľubľana je bezpečná, objavujú sa prípady odcudzenia bicyklov. Vreckári a drobná kriminalita môže byť na najznámejších turistických miestach, avšak v minimálnom množstve. Polícia môže vykonávať kontrolu totožnosti občanov. Prípadnú krádež je možné nahlásiť na univerzálnom čísle 113

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 10.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie s Bratislavou neexistuje ani na sezónnej báze.

Autobusová a vlaková doprava: Autobusová linka spoločnosti Flixbus na trase Bratislava – Ljubljana a späť premáva takmer každý deň. Priame vlakové spojenie neexistuje, cestovať sa dá s prestupom vo Viedni.  

Pozemné spojenie: Cesta autom z Bratislavy do Ľubľany cez Rakúsku republiku trvá približne 4:30 hod a je dlhá 450 km. Cesta je možná aj cez Maďarsko (4:45 hod, 446 km)

Doprava v hlavnom meste: Hromadná doprava v Ľubľane nie je príliš rozvinutá, ale premávajú tu mestské autobusy. Na jazdu MHD potrebujete dobíjateľnú kartu Urbana card, ktorá sa dá kúpiť v ktoromkoľvek stánku. Následne sa vám pri každej ceste MHD po priložení k terminálu odratúva cena jazdy z karty. Všetky linky aj odchody autobusov nájdete na stránke https://www.lpp.si/.
V Ľubľane je veľmi populárna doprava bicyklom. V meste sa nachádza množstvo cyklotrás a takisto tu funguje zdieľanie bicyklov cez https://www.bicikelj.si/en/home.  

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra (približne 30 min).  V Ľubľane aj v iných mestách pôsobí niekoľko taxislužieb. Pri príjazde do mesta vlastným alebo požičaným autom odporúčame orientovať sa na centrum (Center), či parkovacie domy (parkirna hiša), orientácia je pomerne dobrá a zrozumiteľná.

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 10.05.2022

V krajine je sieť zdravotníckych zariadení dostatočne rozšírená a na dobrej úrovni. Existujú aj súkromné kliniky a ordinácie pre samoplatcov. Ceny sú približne 50 euro za vyšetrenie u obvodného lekára, 80 euro za vyšetrenie u špecialistu. Pri poskytnutí zdravotnej pomoci je potrebné mať európsky preukaz zdravotného poistenca. 

Klimatické podmienky

Publikované 10.05.2022

Slovinsko, napriek jeho relatívne malej rozlohe, ovplyvňujú tri druhy podnebia. Na severozápade sa týčia horské masívy Júlskych Álp a klíma je tu premenlivá, daždivá, s tuhými zimami a miernymi letami. Na pobreží Jadranského mora pôsobí stredozemná klíma s teplými letami a miernymi zimami. Na východe Slovinska panuje kontinentálne podnebie s výraznejšími teplotnými rozdielmi medzi letom a zimou. Najviac zrážok je v západných oblastiach. Cez zimu je sneh pomerne často. V porovnaní so západnou Európou nie je Slovinsko príliš veterné, pretože leží v úpätí Álp. 

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Slovinsko je
8. február
Deň Franca Prešerena
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január nedeľa Nový rok
2. január pondelok Deň po Novom roku
8. február streda Deň Franca Prešerena
27. apríl štvrtok Deň povstanie proti okupácií
1. máj pondelok Sviatok práce
2. máj utorok Sviatok práce
8. jún štvrtok Deň Primoža Trubara (nie je voľný deň)
25. jún nedeľa Deň štátnosti
17. august štvrtok Zjednotenie prekmurských Slovincov s materským národom (nie je voľný deň)
15. september piatok Návrat Primorska do vlastni (nie je voľný deň)
23. september sobota Slovinsky športový deň (nie je voľný deň)
25. október streda Deň suverenity
1. november streda Deň pamiatky zosnulých
23. november štvrtok Deň Rudolfa Maistra (nie je voľný deň)
26. december utorok Deň nezávislosti a jendoty
Dôležité telefónne čísla
Publikované 10.05.2022

Predvoľba krajiny: +386; 
integrovaný informačný systém, ktorý zjednotil telefónne čísla polície, rýchlej záchrannej služby a požiarnej služby: 113;
V prípade poruchy motorového vozidla: 1987
 

Rady a odporúčania
Publikované 10.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková prijala v utorok, 4. októbra 2022, veľvyslanca Slovinskej republiky Stanislava Raščana, ktorý po odovzdaní poverovacích listín do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej začína svoju diplomatickú misiu na Slovensku.

Štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková prijala dnes, 20. júla 2022, veľvyslanca Slovinskej republiky Gregora Kozovinca pri príležitosti blížiaceho sa ukončenia jeho diplomatickej misie v SR

„Teší ma, že štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovinskej republiky Gašper Dovžan, ktorý pricestoval na návštevu Slovenska, prijal moje pozvanie na besedu s bilingválnymi gymnazistami. Spoločne sme diskutovali o príležitostiach pre mladých ľudí, ktoré im ponúka naše členstvo v Európskej únii (EÚ), no študentov zaujímali aj postoje oboch krajín k plynovodu Nord Stream 2 či situácii na rusko-ukrajinských hraniciach v kontexte aktuálneho napätia vo východnej Európe...


Slovinsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Slovenia
Oficiálny názov Slovinská republika
Oficiálny anglický názov Republic of Slovenia
Zaužívaný názov Slovinsko
Miestny názov krajiny Slovenija, oficiálny názov Republika Slovenija
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Ľubľana
Anglický názov hlavného mesta Ljubljana
Miestny názov hlavného mesta Ljubljana
Názov meny Euro
Medzinárodná skratka meny EUR
Telefónna predvoľba +386
Úradné jazyky Slovinský, Talianský, Maďarský
Časové pásmo +0100
Internetová doména .si
Medzinárodná poznávacia značka SI
Zem. dĺžka hl. mesta 14.50693
Zem. šírka hl. mesta 46.05003
Vznik štátu 25.06.1991
Štátne zriadenie Parlamentná republika

Hlava štátu Borut Pahor
Predseda vlády Robert Golob
Minister zahraničných vecí Ministerka zahraničných vecí Slovinska Tanja Fajon
Webová stránka ministerstva

http://www.mzz.gov.si

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane

Bleiweisova 4, 1000 Ľubľana
Telefón
+386 14255425
Fax
+386 14210524
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+38641639719

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane

Bilaterálne vzťahy

Publikované 13.05.2022
Dátum Popis
03/2022 pracovná návšteva ministra obrany Slovinskej republiky Mateja Tonina na Slovensku
10/2021 Oficiálna návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Slovinsku
10/2021 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Slovinsku spojená s účasťou na samite EÚ a krajín západného Balkánu
09/2021 účasť ministra financií SR Igora Matoviča na neformálnom zasadnutí ministrov financií EÚ v Slovinsku
09/2021 účasť ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Slovinsku Gymnich
09/2021 Pracovná návšteva predsedu vlády Eduarda Hegera v Slovinsku spojená s účasťou na Bledskom strategickom fóre
09/2021 účasť ministra obrany SR Jaroslava Naďa na neformálnom zasadnutí ministrov obrany EÚ v Slovinsku
07/2021 účasť ministra vnútra SR Romana Mikulca na neformálnom zasadnutí ministrov vnútra EÚ v Slovinsku
07/2021 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Slovinsku spojená s účasťou na samite krajín V4 a Slovinska
06/2021 účasť ministra zahraničných vecí Slovinskej republiky Anže Logara na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii GLOBSEC v Bratislave
06/2021 Pracovná návšteva ministra vnútra Slovinskej republiky Aleša Hojsa na Slovensku
03/2021 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka v Slovinsku spojená s účasťou na samite krajín C5
10/2020 Pracovná návšteva ministra dopravy Jerneja Vrtovca na Slovensku
10/2020 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Anže Logara na Slovensku
09/2020 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka v Slovinsku spojená s účasťou na samite krajín C5
08/2020 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka v Slovinsku spojená s účasťou na Bledskom strategickom fóre
07/2020 Oficiálna návšteva prezidenta Slovinskej republiky Boruta Pahora na Slovensku
06/2019 Účasť ministra financií Ladislava Kamenického na samite Trojmoria v Slovinsku
05/2019 Účasť ministerky vnútra SR Denisy Sakovej na ministerskej konferencii Salzburského fóra
04/2019 Pracovná návšteva ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej v Slovinsku
03/2019 Pracovná návšteva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera v Slovinsku
05/2018 Účasť ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR G. Matečnej na ministerskej konferencii venovanej svetovému dňu včiel
04/2018 Oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v Slovinsku
10/2017 Pracovná návšteva ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera v Slovinsku
09/2017 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka v Slovinsku spojená s účasťou na Bledskom strategickom fóre
01/2016 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka v Slovinsku
09/2015 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka v Slovinsku spojená s účasťou na Bledskom strategickom fóre
04/2015 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica v Slovinsku
01/2015 Oficiálna návšteva predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho v Slovinsku
03/2014 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí Karela Erjaveca na Slovensku
2013 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR v Slovinsku
09/2012 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka v Slovinsku spojená s účasťou na Bledskom strategickom fóre
04/2012 Oficiálna návšteva prezidenta Slovinskej republiky Danilo Türka na Slovensku
05/2011 Oficiálna návšteva predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej v Slovinsku
04/2011 Oficiálna návšteva predsedu Štátneho zhromaždenia Pavla Gantara na Slovensku
03/2010 Oficiálna návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Slovinsku
10/2009 Pracovná návšteva predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku v Slovinsku
2009 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR v Slovinsku
04/2009 Oficiálna návšteva predsedu vlády Slovinskej republiky Boruta Pahora na Slovensku
04/2008 Oficiálna návšteva prezidenta Slovinskej republiky Danilo Türka na Slovensku
2008 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR v Slovinsku
09/2007 Oficiálna návšteva predsedu Štátneho zhromaždenia France Cukljatiho na Slovensku
06/2007 Oficiálna návšteva predsedu vlády Slovinskej Republiky Janeza Janšu na Slovensku
01/2007 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica v Slovinsku
2007 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR v Slovinsku
07/2005 Oficiálna návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Slovinsku
11/2004 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Slovinsku spojenú súčasťou na summite predsedov vlád členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy (SEI)
11/2003 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Slovinsku spojenej s účasťou na stretnutí predsedov vlády krajín CEFTA
05/2002 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Slovinsku
10/2001 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Slovinsku
05/2001 Oficiálna návšteva prezidenta SR Rudolfa Schustera v Slovinsku
02/2001 Oficiálna návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Slovinsku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Slovinskej republiky v Bratislave sa dnes (22. júla 2020) v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky uskutočnilo Slovensko-slovinské podnikateľské fórum.

Ekonomické informácie o teritóriu
Slovinsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.3 MB, 22.6.2022, 50 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Slovinsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.3 MB, 22.6.2022, 50 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Slovinsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.3 MB, 22.6.2022, 50 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Peter Bak
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane
Email peter.bak@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat, konzul, zástupca vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Dňa 4. novembra 2021 bola v ľubľanskej Galérii Equrna v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Ľubľane otvorená medzinárodná výstava komparatistickej tvorby dvoch autorov - slovenského maliara Petra Cvika z Bratislavy a slovinskej maliarky Suzany Brborović, ktorá žije v Lipsku.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane spolu s Veľvyslanectvom Českej republiky v Ľubľane usporiadali 20. novembra 2019 v priestoroch Ľubľanského hradu spoločnú výstavu spojenú s recepciou, ktorá sa konala pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika.

Veľvyslankyňa Eva Ponomarenková 10. septembra 2019 slávnostne otvorila „Dni slovenského filmu v čase Československa“ v Kinotéke v Ľubľane v spolupráci s riaditeľom Kinotéky Igorom Prasselom a Kristínou Aschenbrennerovou zo Slovenského filmového ústavu v Bratislave.

V Slovinsku sa 21. - 24. júna 2019 uskutočnil tradičný Mediteránsky festival tanečných súborov.

Veľvyslankyňa Eva Ponomarenková otvorila v pondelok 3. júna 2019 v Galérii Zväzu výtvarných umelcov Ľubľana (DLUL) výstavu slovensko-austrálskej výtvarníčky Nataši Floreanovej, ktorá s výstavou diel pod názvom "Orbis Printus Sea, Earth and Flora" oslovila odborné i laické publikum.

V priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane sa 19. marca 2019 za účasti veľvyslankyne Evy Ponomarenkovej a študentov slovakistiky a bohemistiky uskutočnila prezentácia a krst novej knihy Gramatika slovenského jazyka – 1. diel Morfológia. Knihu predstavila autorka doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc., dlhoročná lektorka slovenského jazyka na FFU v Ľubľane.

V utorok (23. októbra 2018) sa v umeleckej galérii DLUL v Ľubľane za účasti predstaviteľov Veľvyslanectva SR v Ľubľane, diplomatického zboru a kultúrnej verejnosti uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy slovenského maliara Tomáša Žemlu.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Ľubľane usporiadalo dňa 17.10.2018 v priestoroch Grand hotela Union v Ľubľane slávnostnú recepciu pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Podujatie otvorili veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Ľubľane Eva Ponomarenková a veľvyslankyňa Českej republiky v Ľubľane Vĕra Zemanová.

Pri príležitosti 70. výročia založenia Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane sa uskutočnila slávnostná akadémia za účasti najvyšších predstaviteľov Univerzity v Ľubľane, UK Bratislava, Slovenského veľvyslanectva v Ľubľane a širokej akademickej obce.

V dňoch 11.9.-7.10.2017 prebieha v Ľubľane filmový festival krajín Vyšehradskej štvorky. Na slávnostnom zahájení v pondelok 11. septembra 2017 za účasti veľvyslankyne Evy Ponomarenkovej bol premietnutý krátky animovaný film režisérky Evy Sekerešovej Jahodové dni.


Back To Top